Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.05.2021 klo 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Pöytäkirjantarkastajat
22 Henkilöstökertomus vuodelta 2020
23 Vuoden 2020 tilinpäätös
24 Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
25 Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020, tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
26 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021
27   Talousarviomuutos 2021/Pohjois-Savon pelastuslaitos
28   Talousarviomuutos 2021/Pohjois-Savon pelastuslaitos
29   Henkilöstömenojen muutokset kaupungin vuoden 2021 talousarvioon
30   Kuopion Pysäköinti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sijoittamisesta päättäminen Kuopion Savilahteen rakennettavan 600 autopaikan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi
31   Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen voimaantulo 1.8.2021 lukien
32 Kuopion kaupungin asuntotonttihintojen päivitys
33 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Hiltulanlahden 3. asemakaava
34 Pitäjäraatien toimintasäännön päivittäminen
35 Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokrasopimuksen jatkaminen ajalle 1.7.2021-31.12.2021
36 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen
37   Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 hankkeen määrärahavarauksen siirto yleishallinnosta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle
38   Kuopion Vesi Oy:n omistusosuuksien korjaamisesta päättäminen
39 Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020 - 2031
40   Muutoksia kaupunginvaltuuston kokouspäiviin 2021
41 Vastaus valtuustoaloitteeseen / neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tueksi muodostettavan NEPSY-tukityömuodon perustamiseksi Kuopion kaupungin palvelujärjestelmään
42 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Selvitys Fennovoiman osakkeiden tilanteesta ja kaupungin kokonaisriskeistä asiassa
43   Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuus ja resurssointi
44   Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Lasten kotihoidon tuen kuntalisän kuopiolainen malli
45   Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
33   Liite L Valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys / Kaupunginvaltuusto
25,27-32,34-39   Liite K Kuntalain mukainen valitusosoitus (KV)

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ismo Apell (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Risto Asikainen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus), poistui klo 20.26
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), poistui klo 20.49
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta), poistui klo 20.00
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Petri Kaunisto (Sininen tulevaisuus r.p.)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ari (Allu) Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto), varajäsen
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Kaija Räsänen (Perussuomalaiset)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Matti Sariola (Vihreä liitto)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Rauno Taskinen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset), saapui klo 18.14
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto)

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
 
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
 
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Kari Hartikainen
Tahvo Kekkonen
Laura Pulkka