Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
162   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
163   Pöytäkirjantarkastajat
164   Riistaveden yhtenäiskoulu uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen
165 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021
166   Henkilöstömenojen muutokset kaupungin vuoden 2021 talousarvioon
167   Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 hankkeen määrärahavarauksen siirto yleishallinnosta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle
168   Kuopion Pysäköinti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sijoittamisesta päättäminen Kuopion Savilahteen rakennettavan 600 autopaikan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi
169 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen
170   Kuopion Vesi Oy:n omistusosuuksien korjaamisesta päättäminen
171   Talousarviomuutos 2021/Pohjois-Savon pelastuslaitos
172   Talousarviomuutos 2021/Pohjois-Savon pelastuslaitos
173 Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020 - 2031
174   Pohjois-Savon liiton pyyntö hyväksymisestä esitykseen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden (HE 241/2020 vp) v...
175   Muutoksia kaupunginvaltuuston kokouspäiviin 2021
176 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Selvitys Fennovoiman osakkeiden tilanteesta ja kaupungin kokonaisriskeistä asiassa
177 Valtuustoaloite / Omaishoidon tuen kriteerien tarkistaminen
178   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
164   Liite C hankintaoikaisuohje / kaupunginhallitus
164   Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle / kaupunginhallitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen, 1. varapuheenjohtaja, poissa § 164
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
Miia Eskelinen-Fingerroos
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen
Leila Savolainen
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen
Eija Vähälä
 

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja
Markku Rossi
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja
klo 15.00 - 15.30
Marko Väätäinen, rakennuttaja
klo 15.00 - 15.30
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
klo 15.40 - 16.45
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
klo 15.40 - 16.45
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä