Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.05.2021 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27   Pöytäkirjantarkastajat
28   Päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta / Nilsiä, Pajujärvi, tila Kivimäki 297-501-4-31
29   Moottorikelkkareitti Annamarintie-Suuri-Pieksä, hakemuksen palauttaminen hakijalle
30   Ympäristö- ja maa-aineslupa / Destia Oy / Honkaharju 778-420-2-34 ja Lintuharju 778-420-2-35
31 Ympäristö- ja maa-aineslupa (YSL 27 §) / Nilsiän Sora Oy / Tarpisentie 188 / 297-499-17-90
32   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 18.3.2021 § 12 / Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / kiinteistö 297-478-0004-001...
33   Hallintopakkoasia / kiinteistöllä 297-449-0029-0009 sijaitsevan rakennuksen VTJ-PRT 100246265F liittäminen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin
34 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö / päivitys 13 b § / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
35 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistus ja muutokset
36   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2021

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
28   Liite F4 Hallintovalitus / luonnonsuojelulaki
30,31   Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
33   Liite F9 hallintovalitus / vesihuoltolaki
34,35   Liite A2 Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Yhteiset toimielimet

Saapuvilla olleet jäsenet
Antero Peiponen, puheenjohtaja
Hanna Luukkonen, varapuheenjohtaja
Viljo Herranen
Mauri Sulku, varajäsen, klo 16:10 saakka
Laura Asikainen, varajäsen
Esko Koistinen, varajäsen
Tiina Viljakainen

Muut saapuvilla olleet
Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja
esittelijä
 
 
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
 
Eija Vähälä
kaupunginhallituksen edustaja
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
§:t 29, 31
Mikko Sokura, ympäristötarkastaja
§ 30, klo 16:10 saakka
Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija
§ 28, klo 16:10 saakka
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä