Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 13.02.2017 Pykälä 4


 

 

§ 4

Asianro 317/02.05.01.00/2017

 

 

Avustushakemus /rahoitus Minna Canthin talon, Kanttilan kunnostamisen aloittamiseen ja taide- ja kulttuurikeskuksen perustamiseen

 

 

                                                      Minna Canthin talo ry. on jättänyt kaupungille rahoitushakemuksen Minna Canthin talon, Kanttilan kunnostamisen aloittamiseen ja taide- ja kulttuurikeskuksen perustamiseen. Avustusta haetaan remonttikartoitusten tekoon, projektin käynnistämiseen, tiedotukseen ja henkilöstökuluihin.

 

Hakemus jaetaan esityslistan liiteaineistona.

                                                     

                                                      Lausunto 30.1.2017

                                                      Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja

                                                      Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

                                                     

                                                      Pyydettynä lausuntona Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön näkemyksiä Minna Canthin talo ry:n hakemukseen Minna Canthin talon, Kanttilan kunnostamisen aloittamiseen ja taide- ja kulttuurikeskuksen perustamiseen.

 

Minna Canthin talo ry:n rakennus- ja palveluhankkeeseen (palvelukäsikirjaan) Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö toivoo kirjattavan Kanttilan kiinteistöstä aiempiin tehtyihin selvityksiin tutustumisen ja niiden hyödyntämisen hankkeessa.

 

Yhdistyksen kohteeseen kaavailema kulttuuriroiminta puoltaa Minna Canthin henkisen perinnön ja alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallinen arvon vaalimista. Tarkempaan taide- ja kulttuuritoimintaan ei voida vielä ottaa kantaa, koska toimintasuunnitelma puuttuu.  Selkeä liiketoimintasuunnitelma on oleellinen tulevaisuuden rahoituksen kannalta. Yhdistyksen tulee tiedostaa taloudelliset näkökohdat ja seuraamukset ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö toivoo tilan olevan avoin kohtaamispaikka kaikille kulttuurin ja taiteen toimijoille sekä kaikelle kuntalaisten osallisuutta lisäävälle toiminnalle. Tämän puolesta puhuu hakemuksessa mainittu vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa ja näiden osallistaminen sisällön ja toiminnan suunnittelussa.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö katsoo, että mahdollisen kulttuurikeskuksen vetäjäksi tarvitaan kantaaottava ja kehitysnäkökulman omaava toimitaho. Hakemuksen perusteella yhdistys täyttää nämä kriteerit.

 

Kansalaistoiminnan aktivoinnin näkemyksen mukaan kaupungissa on tarve muun muassa pienelle teatteritilalle, keskikokoiselle/ pienelle konserttisalille sekä taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työtiloille. Toivomme yhdistyksen kartoittavan tilojen soveltuvuutta myös teatteritilaksi, työtiloiksi ja luovan alan pienyrittäjien toimintatiloiksi (esim. taidekäsityöläiset).

 

 

                                                     

 

 

 

 

Liitteet

2

317/2017 Hakemus

 

3

317/2017 Suunnitelma

 

4

317/2017 Esite

 

5

317/2017 Talousarvio 2017

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus
 
1. myöntää Minna Canth talo ry:lle 50 000 €:n toiminta-avustuksen yhdistyksen toiminnan aloittamiseen käytettäväksi  Minna Canthin talon, Kanttilan  remonttikartoituksen tekoon, projektin käynnistämiseen, tiedotukseen ja henkilöstökuluihin. Avustus myönnetään yleishallintoon muihin kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista ja
 
2. päättää, että avustuksen saajan on toimitettava Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017  sekä tiliselvitys avustuksen käytöstä viimeistään 30.4.2018 mennessä.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Merkittiin, että Minna Canthin talo ry:n hallituksen puheenjohtaja Anja Lappi oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Anja Lappi poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Hetti Rytsy teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, ettei Kuopion kaupunki lähde tässä vaiheessa esitettyyn hankkeeseen." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen tekemän päätösehdotuksen.