Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2017 Pykälä 32 

 

§ 32

Asianro 286/02.02.02/2017

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelmat 2017

 

 

 

                                                     

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 16.1.2017 § 19

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen

                                                      Strategia ja kehittäminen

                                                     

                                                      Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja lähetti valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi.

 

Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja asetettu avainprosessikohtaiset tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden avainprosessikohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet. Käyttösuunnitelmat sisältävät talouden tasapainottamiseksi toteutettavia toiminnan tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin käyttösuunnitelmissa Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet -otsikon alla. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelman liitteenä on koonti käyttösuunnitelmaan sisältyvistä sopeutustoimenpiteistä. Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2016 esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi palvelualueelle nykyisen palveluverkoston ja palvelutason säilyttämiseksi 650.000 euroa. Lautakunta päätti (13.12.2016, § 111), että mikäli kaupunginhallitus ei myönnä esitettyä lisämäärärahaa tai määräraha myönnetään pienempänä, sopeutustoimenpiteet tuodaan lautakunnan uudelleen käsittelyyn viimeistään helmikuun kokouksessa. 

 

Perusturva ja terveyslautakunta päätti (20.12.2016, § 110) hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeutustoimenpiteet muutamin muutoksin osana vuoden 2017 käyttösuunnitelmaa ja hakea  kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten kattamiseen, jotta toiminta voidaan toteuttaa lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa ilman uusia sopeutustoimenpiteitä.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (20.12.2016, § 110) Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön  ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (21.12.2016, § 72) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

 

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen (21.12.2016, § 41), Kuopion Vesi Liikelaitoksen (7.12.2016, § 54) ja Kuntatekniikkaliikelaitoksen (13.12.2016, § 44 ja 11.1.2017, § ) johtokunnat ovat hyväksyneet liikelaitosten talousarviot, jotka on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamista. 

        
Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitosten talousarviot jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista 6.2.2017.

 

Merkitään, että kaupunginhallitus on kutsunut perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenet keskustelemaan taloustilanteesta kokoukseensa 23.1.2017.

                           

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

Liitteet

2

286/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2017

 

3

286/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2017

 

4

286/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelma

 

5

286/2017 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2017

 

6

286/2017 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2017

 

7

286/2017 Liikelaitosten talousarviot 2017

 

                                                      Valmistelija      

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi. Lisämäärärahaesityksistä kaupunginhallitus päättää tilinpäätös-tietojen valmistuttua. Päätöksen tekoa varten kaupunginhallitus pyytää perustellut lisäselvitykset seuraaviin asioihin:

-   hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta tarkennuksen mihin toimintaan ja miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.

-   perusturva- ja terveyslautakunnalta tarkennuksen mihin toimintoihin ja miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

                                                      _ _ _ _ _ _ _ _

 

Kaupunginhallitus on päättänyt kutsua perusturva- terveyslautakunnan jäsenet keskustelemaan taloustilanteesta kokoukseensa 23.1.2017. 

 

Merkitään, että perusturva- ja terveyslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmaansa kokouksessaan 20.12.2016. Lautakunta on kokouksessaan päättänyt hakea kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten kattamiseen. Oheisaineistona jaetaan lautakunnan päätös 20.12.2016.

 

Liiteaineistona jaetaan perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen sekä isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelma 2017.

 

 

 

Liitteet

1

286/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet sekä isäntäkuntapalvelut käyttösuunnitelma 2017

 

Viiteaineisto

1

286/2017 Perusturva- ja terveyslautakunnan päätös 20.12.2016

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun perusturva- ja terveyslautakunnan kanssa lautakunnan taloustilanteesta ja käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että perusturva- terveyslautakunnan edustajat olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Lautakunnan edustajat poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina ja jäsen Erkki Virtanen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana. 

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.