Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2017 Pykälä 37


 

 

§ 37

Asianro 8882/00.02.01/2016

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                      Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

2749/2015                                   Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksen 7/15.12.2016 pöytäkirja.

 

7550/2015                                   Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehty valitus koskien kaupunginvaltuuston päätöstä 5.9.2016 § 56, jossa valtuusto on päättänyt hyväksyä päätöksen liitteenä olevat hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä sekä henkilöstöasioista annettua johtosääntöä koskevat muutokset, on peruttu.

 

326/2017                                     Opetushallituksen kysely 1/3.1.2017: Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/kevään 2017 tilastointipäivän perustiedot. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

350/2017                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö (dnro 50/221/2016) on vahvistanut (1705/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuodelle 2017. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

360/2017                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö (dnro 49/221/2016) on vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 yksikköhinnan ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2017. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

361/2017                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/52/221/2016) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja omistajaohjaus.

 

8882/2016-9                               Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 11/15.12.2016.

 

441/2017                                     Oy Matkahuolto Ab on tehnyt Euroopan komissiolle 1.7.2016 kantelun, jonka mukaan TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:lle on mahdollisesti myönnetty sääntöjenvastaista valtiontukea. Euroopan komissio on pyytänyt Suomelta vastausta kanteluun. Kuopion kaupunki, TVV Oy:n kaupunkiosakkaana, on antanut valtakirjan liikenne- ja viestintäministeriölle Suomen vastauksen laatimista varten.

                                                     

                                                      Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja Kuopio 3-24-9 ja

20-50-1.

 

Kuopion vanhusneuvoston toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 jaetaan esityslistan liiteaineistona. 

 

                                                      Seuraavat elinvoima- ja konsernipalveluiden viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.-15.1.2017:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan

tyyppi

§ / vuosi

Päätös-pvm

Otsikko

457/2017-1

elinkeinojohtaja – ELKO elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

2 §

18.1.2017

Työvoiman saatavuuden edistäminen

7208/2016-4

lomituspalvelujohtaja - ELKO Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

1 § / 2017

10.1.2017

Vahingonkorvaushakemus

8954/2016-2

lomituspalvelujohtaja - ELKO Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

2 § / 2017

10.1.2017

Vahingonkorvaushakemus

340/2017-1

palvelualuejohtaja - ELKO Palvelualuejohtaja hep ja kop

Muut asiat

1 § / 2017

13.1.2017

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden koneet ja kalusto -investointien määrärahat

 

                                                      Seuraavat kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtajan hyväksymät täyttölupapäätökset:

-        362/2017 kaupunkisuunnittelupalvelut, suunnitteluavustaja

-        396/2017 kaupunkiympäristön asiakaspalvelun asiakaspalvelusihteeri/palveluneuvoja.

 

 

Viiteaineisto

4

8882/2016 Vanhusneuvoston toimintakertomus 2016

 

5

8882/2016 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2017

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.