Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2017/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 112

Asianro 2573/02.02.02/2017

 

 

Liikelaitosten ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätösten käsittely ja yhdistäminen Kuopion kaupungin tilinpäätökseen

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kaupungin liikelaitosten johtokunnat ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta ovat valmistelleet tilinpäätökset vuodelta 2016 ja esittävät kaupunginhallitukselle niiden yhdistämistä kaupungin tilinpäätökseen.

Valtuusto asetti liikelaitoksille seuraavat sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tilikaudelle 2016:

 

1.      Kuopion Vesi Liikelaitos

-        vuosikate kattaa poistot

-        korvaus peruspääomasta 3,616 milj. euroa

-        pitkäaikaisten lainojen lyhennykset kunnalle 787.000 euroa

-        korkomenot kunnan lainasta 540.000 euroa

2.      Kallaveden Työterveys Liikelaitos

-        vuosikate kattaa poistot

-        korvaus peruspääomasta 50.000 euroa

-        liikelaitos osallistuu omalta osaltaan omistajan suunnittelemien omistusjärjestelyjen valmistelua muutoksen toteuttamiseksi 1.1.2017 alkaen

-        ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus kasvaa suhteessa sairaanhoitoon (toiminnallinen tavoite)

3.      Kuntatekniikkaliikelaitos

-        vuosikate kattaa poistot

-        korvaus peruspääomasta 255.000 euroa

4.      Pohjois-Savon Pelastuslaitokselle ei asetettu sitovaa tuloutusvaatimusta.

 

Liikelaitokset ovat tilikauden aikana tulouttaneet peruspääomakorvaukset niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen ylijäämäksi kaupungin tuloutuksen jälkeen muodostui 1,3 milj. euroa. Edellisellä tilikaudella liikelaitoksen vastaava tulos oli 0,4 milj. euroa ylijäämäinen. Liikelaitoksen vuosikate on 9,6 milj. euroa ja poistot 8,3 milj. euroa, joten valtuuston asettama tavoite toteutui tältä osin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset kunnalle olivat 820.333 euroa ja korkomenot kunnan lainasta 539.042 euroa.

 

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen ylijäämäksi kaupungin tuloutuksen jälkeen muodostui 0,1 milj. euroa. Edellisellä tilikaudella vastaava tulos oli 0,02 milj. euroa alijäämäinen.  Liikelaitoksen vuosikate on 0,2 milj. euroa ja poistot 0,04 milj. euroa, joten valtuuston asettama tavoite toteutui. Toiminnallisena tavoitteena oli liikelaitoksen tuki omistajan suunnittelemien omistusjärjestelyjen toteuttamiseen 1.1.2017 alkaen. Kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäaika jatkui kuitenkin 1.1.2019 saakka, joten omistusjärjestelyn valmisteluaikaa pidennettiin. Valtuusto asetti tavoitteeksi ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden kasvun suhteessa sairaanhoitoon. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus vuonna 2016 oli 41 % ja edellisenä vuonna 38 %, joten sen osuus on hieman kasvanut.

 

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden tulos osoittaa kaupungin tuloutuksen jälkeen 0,9 milj. euron ylijäämää. Edellisellä tilikaudella vastaava tulos oli 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitoksen vuosikate on 1,8 milj. euroa ja poistot 0,9 milj. euroa, joten valtuuston asettama tavoite toteutui.

 

Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tulos on 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Edellisellä tilikaudella vastaava tulos oli myös 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomuksen mukaan asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

12

2573/2017 Liikelaitosten ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätökset 2016

 

                                                     

 

Valmistelija                                

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen, Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen, Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tilinpäätökset yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen tehtyjen esitysten mukaisesti.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Asiakohdan käsittelyn jälkeen omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Leila Savolainen antoi kaupunginhallitukselle katsauksen omistajaohjausjaoston 27.3.2017 käsittelemistä asioista.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa