Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 27.04.2017/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 27

Asianro 38/02.08.00.01/2017

 

 

Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen kannusteurakkasopimusten talviliikenteet 2017

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion ja Siilinjärven sopimuskohteiden linjojen reitteihin ja aikatauluihin on tarpeen tehdä muutoksia talvikaudelle (10.8.2017 – 3.6.2018) mm. kasvaneiden matkustajamäärien ja asiakaspalautteiden perusteella. Liitteenä olevissa liikennöintisuunnitelmissa on esitetty mm.: 

        lisävuoroja Neulamäkeen, Kelloniemeen ja Saaristokaupunkiin vastaamaan ruuhka-ajan kasvaneisiin matkustajamääriin

        lisävuoroja Matkukselle vastaamaan arki-iltapäivien kasvaneisiin matkustajamääriin

        vuorojen karsimisia vähäisten matkustajamäärien perusteella.

 

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin esitettävät muutokset kohteittain. Muutosten kustannusvaikutukset on esitetty lopun yhteenvedossa ja tarkemmin liitteenä olevassa taulukossa. Kaupunki- ja maaseutuliikenteen liikennöintisuunnitelmat täyttävät palvelutasotavoitteet.

 

Kaupunkiliikenteen kohde 1 

 

Linja 1 Rönö – keskusta – Niirala
Linja 2 Puijonlaakso – KYS – keskusta – Rahusenkangas
Linja 3 Keskusta – Pappilanmäki

 

Linjan 3 reittiä jatketaan Pappilanmäellä Pappilantien päähän Ruustinnankujan risteykseen, jonne lisätään pysäkki. Reittimuutos lyhentää kävelymatkaa lähimmälle pysäkille Pappilantien loppupään kerrostaloilta.

 

Kaupunkiliikenteen kohde 2

 

Linja 4 Neulamäki – keskusta – Kelloniemi 
Linja 8 Neulamäki – keskusta – Kelloniemi

 

Linjan 4 vuorot kulkevat ruuhka-aikoina ylikuormittuneina etenkin aamulla. Matkustajamäärät ovat kasvaneet mm. Kalevalan koulun lakkauttamisen vuoksi, kun oppilaat matkustavat Männistöstä Hatsalan yläkouluun. Linjalle esitetään lisäautoja ruuhka-aikaan kasvaneiden matkustajamäärien ja tiettyjen vuorojen aikatauluongelmien vuoksi. Lisäautoja ajetaan samoilla lähtöajoilla linjan 4 normaalien vuorojen kanssa viikoilla 43 -15 seuraavasti:

        Neulamäki – keskusta klo 7:27 ja 7:47

        Kelloniemi – Neulamäki klo 7:15 sekä Kelloniemi – Savilahti 7:35 ja 8:15.

Linjan 4 M-P+ klo 05:17 Neulamäki - Kelloniemi lähtö ajetaan Kellonkärkeen saakka. Jatkon ansiosta Kelloniemen kärkeen ehtii paremmin klo 6:00 alkaviin työvuoroihin.

 

 

 

Kaupunkiliikenteen kohde 3

 

Linja 5 Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 6 Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 7 Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Rauhalahti 
Linja 9 Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Jynkkä
Linja 19 Saaristokaupunki – Jynkkä
Linja 29 KYS – Savilahti – Savolanniemi

 

Linjan 5 M-P+ klo 5:10 lähtöä Petoselta aikaistetaan 5 minuutilla, jotta siitä ehtii vaihtamaan keskustassa linjan 4 klo 5:35 keskusta - Kelloniemi -lähdölle.

 

Saaristokaupungin ja keskustan välille tarvitaan ruuhka-aikaan uusia vuoroja nykyisten vuorojen lisäksi, koska ruuhka-ajan vuorot ovat olleet ylikuormitettuja kuluvan talven aikana ja alueen kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevan talvikauden aikana. Linjalle 5X esitetään lisättäväksi vuoroja ja sen reittiä esitetään muutettavaksi kulkemaan Saaristokaupungista keskustan kautta Savilahteen. Nykyisin vuorot kulkevat Tekulle, mutta Niiralankadulta ja Savilahdesta linja tavoittaa enemmän potentiaalisia matkustajia. Lisäksi linjojen 5X ja 6X aikatauluja pyritään porrastamaan linjojen 5 ja 6 kanssa nykyistä paremmin.

 

Linjan 5X nykyisten vuorojen tilalla ajetaan seuraavat lähdöt:

        Petonen – keskusta – Savilahti klo 7:00, 7:25, 8:00 ja 8:25 (tällä hetkellä klo 7:15 ja 8:15 Petonen – keskusta - Teku)

        Savilahti – keskusta – Saaristokaupunki klo 13:15, 13:50, 14:15, 14:50, 15:15, 15:50 ja 16:15  (tällä hetkellä klo 14:10 ja 15:10 Teku – keskusta – Petonen)

 

Linjalle 6X tehdään seuraavat muutokset:

        Pirttiniemi – keskusta – Teku klo 7:25 ja 8:25 lähtöjä aikaistetaan 5 minuutilla

        Teku – keskusta – Pirttiniemi klo 15:30 ja 16:00 lähtöjä muutetaan lähtemään klo 15:10 ja 16:10.

 

Linjalle 6 lisätään lähtö sunnuntaihin klo 23:30 Puijonlaaksosta Saaristokaupunkiin, jotta saadaan vaihtoyhteys klo 23:20 Helsingistä Kuopioon saapuvalta junalta Saaristokaupunkiin.

 

Linjan 19 klo 14:20 ja 15:20 lähtöjä aikaistetaan 15 minuutilla, jotta lähtöajat vastaavat paremmin Jynkänlahden koulun aikatauluja. Linjaa 19 ajetaan jatkossa linjan 9 auton sijaan omassa autokierrossaan, jolloin autokierrot saadaan järjestettyä hieman nykyistä tehokkaammin.

 

Linjalla 29 on ollut ongelmia ajoaikojen riittävyyden kanssa. Ongelmia on aiheuttanut mm. Tasavallankadun ja Saaristokadun risteyksen ruuhkaisuus aamuisin. Ongelman helpottamiseksi esitetään lähtöaikojen aikaistamista Saaristokaupungista KYSille 5 minuutilla lähdöillä 7:15, 8:15 ja 9:15. Lisäksi klo 7:45 vuoroa KYSiltä Saaristokaupunkiin myöhäistetään 5 minuutilla ja se ajetaan poikkeuksellisesti nopeampaa reittiä moottoritien kautta: KYS – Savilahdentie – moottoritie - Petosentie.

 

 

 

 

Kaupunkiliikenteen kohde 4

 

Linja 15 Päiväranta – Puijonlaakso – keskusta
Linja 16 Petonen – Jynkkä – keskusta
Linja 20 Päiväranta – Niuva – KYS – keskusta
Linja 21 Pirttiniemi – keskusta – Inkilänmäki – Päiväranta
Linja 22 Pirtti – keskusta
Linja 23 Saaristokaupunki – Petonen – keskusta – Itkonniemi

 

Linjan 15 iltapäivän vuorot karsitaan vähäisten matkustajamäärien vuoksi ja auto siirretään linjalle 6X. Keskustasta on korvaavia yhteyksiä Puijonlaaksoon (linjat 5, 6, 7 ja 9) ja Päivärantaan (linja 20). Suora yhteys Puijonlaaksosta Päivärantaan poistuu muutoksen myötä, mutta linjoilla 7 ja 9 pääsee Puijonlaaksosta Niuvantien risteykseen 15 minuutin välein. Siitä pääsee edelleen jatkamaan Päivärantaan linjalla 20, joka kulkee 20 minuutin välein.

 

Linjan 15 karsittavilla vuoroilla on ollut kulkijoita Puijonlaaksosta Päivärannan suuntaan seuraavasti:

        klo 13:20 keskustasta lähtevällä vuorolla keskimäärin 1,4 matkustajaa

        klo 14:20 keskustasta lähtevällä vuorolla keskimäärin 2,2 matkustajaa

        klo 15:20 keskustasta lähtevällä vuorolla keskimäärin 1,2 matkustajaa.

 

Linjan 16 M-P+ klo 5:35 lähtöä Petoselta aikaistetaan 5 minuutilla, jotta siitä ehtii vaihtamaan keskustassa linjan 4 klo 6:00 keskusta - Kelloniemi -lähdölle.

 

Linjan 21 M-P+ klo 5:28 Päivärannasta Pirttiin lähtevää vuoroa aikaistetaan 10 minuutilla ja se ajetaan KYSin kautta, jotta sillä ehtii KYSille töihin kuudeksi. Samalla aikaistetaan klo 6:30 lähtöaikaa Pirttiniemestä 5 minuutilla.

 

Linjan 21 sunnuntain klo 6:15 lähtöä Pirtistä aikaistetaan 5 minuutilla, jotta KYSillä ehtii vaihtamaan linjan 20 lähdölle Julkulan suuntaan.

 

Linjat 16, 20, 21 sekä 23 ajetaan samoissa autokierroissa sunnuntaisin. Linjojen lähtöaikoja muokataan seuraavasti, jotta ajoajat saadaan vastaamaan paremmin toteutuneita ajoaikoja:

        linjan 16 vuorot keskustasta lähtevät xx:20 (5 minuutin myöhäistäminen)

        linjan 20 vuorot keskustasta lähtevät xx:38 (3 minuutin myöhäistäminen, pois lukien päivän ensimmäinen klo 6:40 lähtevä vuoro)

        linjan 21 vuorot keskustasta Päivärantaan lähtevät xx:33 (2 minuutin aikaistaminen, pois lukien aamun ensimmäinen klo 7:00 lähtevä vuoro)

        linjan 23 vuorot Pyörönkaarelta keskustaan lähtevät xx:50 ja keskustasta Itkonniemelle lähtevät xx:15 (5 minuutin myöhäistäminen).

 

Linjan 23 klo 5:55 keskusta-Itkonniemi – vuoron lähtöaikaa aikaistetaan 5 minuutilla, jotta Itkonniemelle ehtii kuudeksi töihin.

 

Kaupunkiliikenteen kohde 5

 

Linja 30 Vuorela – Kuopio – Haapaniemi
Linja 31 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Vuorela – Kuopion keskusta – Matkus – Hiltulanlahti
Linja 35 Harjamäki – Siilinjärvi – Toivala – Kuopion keskusta – Savilahti (– Matkus)
Linja 40 Leppäkaarre – Siilinjärvi – Lentoasema – Kuopion keskusta – Savilahti.

 

Linjan 30 päivän ensimmäinen klo 6:00 vuoro Haaparinteeltä Haapaniemelle karsitaan päällekkäisyyden vuoksi. Linja 30 kulkee Vuorelasta Kuopioon klo 6:10 ja linja 31 klo 6:05. Karsittavalla vuorolla on ollut keskimäärin 8,4 matkustajaa, jotka mahtuvat linjan 31 vuoroon.

 

Linjan 30 klo 6:55 ja 7:55 Haapaniemi – Vuorela sekä 7:25 Vuorela - Haapaniemi –lähtöjä aikaistetaan 5 minuutilla, jotta 7:55 lähtö ehditään ajamaan Kuopiosta Vuorelaan Toivalan kautta reittiä: moottoritie – Joensuuntie – Toivalantie – Viitonen – Vuorelantie – Rissalantie. Tällä tavoin voidaan tarjota lisävuoro Kuopiosta Toivalan oppilaitoksiin kahdeksan jälkeen. Muutos tulee todennäköisesti helpottamaan linjan 35 klo 8:15 Kuopio-Siilinjärvi -vuoron kuormitusongelmia.

 

Linjan 31 lähtöaikoja Hiltulanlahdesta myöhennetään 5 minuutilla arkisin 15:00 lähtöön asti, koska Matkukselle on jäänyt tarpeettoman paljon tasausaikaa ennen Kuopioon lähtöä. Viikonloppuisin lähtöaikaa myöhennetään 12:00 lähtöön asti. Lähtöajan muutokset eivät vaikuta linjan 31 Matkuksen aikatauluaikoihin.

 

Linjan 31 klo 7:40 lähtöaikaa Kuopiosta Siilinjärvelle myöhennetään 5 minuutilla, jotta mm. Karttulan suunnasta tulevasta bussista ehtii linja-autoasemalla vaihtamaan kyytiin.

 

Linjan 35 M-P+ klo 14:05 lähtöä Savilahdesta Siilinjärvelle ei ajeta jatkossa KYSin pihan kautta, koska KYSin pihan kierroksen vuoksi myöhästytään keskustan lähtöajalta. KYSiltä on noussut kyseiseen vuoroon keskimäärin 0,6 matkustajaa.

 

Matkustajamäärät Matkukselle ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi ja linjan 31 Matkukselle kulkevat vuorot ovat arkisin iltapäivällä ylikuormitettuja. Varsinkin joulunaikaan nykyinen vuoromäärä ei riitä, vaan arki-iltapäivään tarvitaan lisävuoroja. Linjan 35 vuoroja jatketaan Matkukselle klo 12:50–17:50 ja Matkukselta Siilinjärvelle klo 13:50–18:50. Kyseiset vuorot eivät käy Microkadulla. Matkus Shopping Center osallistuu lisävuorojen hankintakustannuksiin 10 000 €:n osuudella.

 

Linjan 35 Matkuksen vuorotarjontaa laajennetaan lauantaisin siten, että viimeisin linjan 35 vuoro Matkukselta lähtee Siilinjärvelle klo 18:45. Lisävuorolla vastataan kauppakeskuksen laajentuneisiin aukioloaikoihin.

 

Matkukselle lisätään vuoroja Kuopiosta myös sunnuntaisin 3.12.2017 – 7.1.2018, joilla pystytään vastaamaan joulumyynnin aikana kasvaviin matkustajamääriin. Lisävuorot ajetaan linjatunnuksella 31 siten, että Matkukselle muodostuu 30 minuutin vuoroväli.

 

Linjan 40 lähtöaikoja Siilinjärven linja-autoasemalta Kuopioon aikaistetaan 5 minuutilla, jotta aikataulut vastaavat paremmin ajoaikoja. Simonsalon ja Leppäkaarteen osalta linjan 40 aikataulut pysyvät entisellään. 

 

Lentoasemalle järjestetään paremmin lentoaikatauluihin sopivia vuoroja arkipäivisin seuraavasti:

        Linjan 35 klo 5:00 vuoro Kuopiosta Siilinjärvelle siirretään linjalle 40, jotta kuuden aikaan Helsinkiin lähtevälle lennolle saadaan yhteys Kuopiosta. Kyseinen vuoro kiertää poikkeuksellisesti Vuorelan ja Toivalan kautta reittiä: … moottoritie – Vuorelantie – Rissalantie – Takojantie – Vallantie – Toivalantie – Joensuuntie… Lisäksi vuoro jatkaa Siilinjärveltä Harjamäkeen, josta se jatkaa normaaliin tapaan linjana 35.

        Linjan 40 klo 19:05 lähtöä Siilinjärveltä Kuopioon myöhennetään 15 minuutilla, jotta vaihtoyhteys klo 19:15 Helsingistä saapuvalta lennolta mahdollistuu.

 

Maaseutuliikenne                     Linjan 61 klo 15:30 lähtöä Kuopiosta Nilsiään myöhennetään 5 minuutilla lähtemään 15:35. Muutoksen myötä vuorolle mahdollistuvat vaihtoyhteydet Kuopiossa junalta sekä Siilinjärvellä linjalta 35.

 

Tulliportinkadun työmaa         Suurin osa kaupunkiliikenteen linjoista joutuu poikkeusreitille keskustassa Tulliportinportinkadun ja Niiralankadun katusaneerauksen vuoksi toukokuun alusta alkaen. Väliaikaisena ajoreittinä on: tori – Tulliportinkatu – Puistokatu – Suokatu – Niiralankatu. Linjalle 4 varaudutaan lisäämään auto ruuhka-aikaan alkusyksyllä aikatauluvarmuuden takaamiseksi, jos linjat joutuvat jatkamaan poikkeusreitillä vielä talvikauden 2017–18 alussa.

 

Yhteenveto ja kustannusvaikutukset     

       

Esitetyillä toimenpiteillä kohdennetaan joukkoliikennepalveluita siten, että ne palvelevat mahdollisimman monen tarpeita. Merkittävimmät palvelutason parannukset esitetään Saaristokaupunkiin ja linjalle 4 ruuhka-aikoihin sekä Matkukselle arki-iltapäivään.

 

Liikennöintisuunnitelmiin tehdyt muutokset kasvattavat liikennöinnistä maksettavia korvauksia talvikauden aikana noin 164 800 €. Näistä kustannuksista noin 78 060 € kohdistuu vuodelle 2017. Osa kustannuksista kohdistetaan Siilinjärven kunnalle. Koska muutokset parantavat palvelua, oletetaan osa lisäkustannuksista tulevan takaisin lisääntyvinä lipputuloina.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska esityksellä parannetaan joukkoliikennejärjestelmän käytettävyyttä.

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy kaupunki- sekä maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liitteenä olevat liikennöintisuunnitelmat, joihin sisältyvät edellä esitetyt muutokset.

 

Liitteet

8

38/2017 Yhteenveto taulukko talvikauden 2017-18 muutoksista ja kustannuksista

 

9

38/2017 Liikennöintisuunnitelmat

 

10

37/2017 Äänestyslista

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tero Myyryläinen

puh. +358 44 718 5329

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Tero Myyryläinen esitteli asiaa.

 

Saara Hämäläinen esitti, että Siilinjärvi ei hyväksy linjan 35 jatkosta syntyneitä kustannuksia. Leila Strömberg kannatti Saara Hämäläisen esitystä.

 

Puheenjohtajan esityksestä kokous keskeytettiin neuvottelutaukoa varten klo 16:05-16:10.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän esitys on jaa ja Saara Hämäläisen esitys ei. Puheenjohtajan äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4   jaa-ääntä ja 2  ei-ääntä. Äänestyslista on liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on  hyväksytty.

 

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Saara Hämäläinen ja Leila Strömberg jättivät eriävät mielipiteensä.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa