Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2017/Pykälä 159

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 159

Asianro 3577/10.00.01.04/2017

 

 

Kiinteistöä 297-3-25-7 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                      Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 35 omistaa kiinteistön 297-3-25-7. Kiinteistöllä sijaitsee yhtiön omistama toimisto- ja liikerakennus (entinen Postipankki). Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                  

 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (AL3). Kiinteistöllä on rakennusoikeutta 5900 k-m². Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan kiinteistö osoitettaisiin liikerakennusten korttelialueesta (AL3) asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-2).

 

Kaupunki on laatinut kiinteistöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 795, joka on ollut julkisesti nähtävillä 27.3.2017 – 25.4.2017. Asemakaavaehdotuksen mukaan rakennusoikeutta ei ole tarkoitus osoittaa tavanomaiseen tapaan kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla. Asemakaavaehdotuksen selostuksen mukaan kiinteistön rakennusoikeus kasvaisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 5900 k-m²:stä noin 9914 k-m²:iin. Asemakaavan muutos mahdollistaisi kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisen liike- ja toimistokäytöstä asuin-, liike- ja toimisto- ja palveluasumiskäyttöön.

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

                           

Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 25:n kanssa on neuvoteltu tonttia 297-3-25-7 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 676 000 euroa. Korvaus maksetaan kahden viikon kuluessa asemakaavan voimaantulosta ja korvauksen maksamiselle asetetaan tarvittava vakuus.

 

Vaikutusten arviointi                 Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                            Kiinteistöjohtajan esitys 2.5.2017

                                                       Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen:

 

Esitän kaupunginhallitukselle, että Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 35:n kanssa tehdään kiinteistöä 297-3-25-7 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

32

3577/2017 maankäyttösopimus Puijonkatu 35

 

33

3577/2017 liite 1 asemakaavan ehdotuksen kartta merkintöineen

 

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että hankepäällikkö Antti Niskanen, va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen, kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen olivat kokouksessa läsnä asiakohdassa.

 

                                                      Merkittiin, että hallituksen I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Niskanen ja Meriläinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa