Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2017/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 167

Asianro 395/00.01.00/2017

 

 

Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne –nimisen yhtiön osakkeiden hankinta

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kuopion kaupunginhallitus on 30.1.2017 (44 §) päättänyt, että Juankosken kuntaliitoksen myötä Kuopion kaupungin omistukseen tulleiden Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen sulauttamista Niiralan Kulma Oy:ön aletaan valmistella em. yhtiöiden ja kaupungin toimesta. Tavoitteena on, että sulautuminen on mahdollista toteuttaa tilivuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Jotta Kuopion kaupungin omistusosuus Niiralan Kulma Oy:stä ei laskisi alle 100 %:n, edellyttää suunniteltujen fuusioiden toteuttaminen Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen osalta ennakkotoimena yhtiön pienosakkaiden omistuksessa olevien osakkeiden hankintaa kaupungin omistukseen. Yhtiön omistus jakaantuu seuraavasti:

-        Kuopion kaupunki (59,33 %, 3560 osaketta)

-        WH-Kehitys Oy (39,17 %, 2350 osaketta)

-        Osuuskauppa PeeÄssä (1,50 %, 90 osaketta)

 

Pienosakkailta on etukäteen pyydetty vastaukset ehdollisiin ostotarjouksiin seuraavin ehdoin:

1.      Kaupat toteutetaan edellyttäen, että kaupungin toimielimistä saadaan asianmukaiset päätökset

2.     Osakekohtainen hinta olisi yhtiön oman pääoman määrä jaettuna osakkeiden lukumäärällä.

 

Samassa yhteydessä pienosakkaiden hyväksyttävänä on käytetty päätösesityksen liitteenä oleva kauppakirjaluonnos.

 

Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen taseen oma pääoma ilman asuintalovarausta on 31.12.2016 yhteensä 164.156,67 € ja osakkeiden määrä yhteensä 6000 kpl, jolloin yhden osakkeen arvo olisi 27,36 €.

 

Sekä WH-Kehitys Oy että Osuuskauppa PeeÄssä ovat ilmoittaneet olevansa valmiit toteuttamaan kaupat mainituilla ehdoilla. Edellä esitetyllä osakkeiden arvon määrityksellä kauppahinnaksi muodostuisi:

 

-        WH-Kehitys Oy: 2350kpl x 27,36/kpl = 64.296 €

-        Osuuskauppa PeeÄssä: 90kpl x 27,36 €/kpl = 2.462,40 €

Kaikkien osakkeiden lunastamisen kustannus on 66.758,40 €. Osakekaupasta on lisäksi maksettava varainsiirtovero 2,0%, joka edellä esitetyllä kauppasummalla olisi 1.335,17 €.

 

Kaupan kohteeseen ei kohdistu Ara-rajoitteita, joten kauppahinnan määritys ei edellytä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksyntää osakekohtaiselle kauppahinnalle.

 

Jotta Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen fuusioituminen Niiralan Kulma Oy:öön voi tapahtua suunnittelun aikataulun mukaisesti, tulee pienosakkaiden omistusten lunastaminen saada toteutettua kesän 2017 aikana.

 

Osakkeiden hankintaan käytetään Kuopion kaupungin talousarvion 2017 investointiosassa osakejärjestelyihin varattuja määrärahoja.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Esitys on ilmastopoliittisilta ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

42

395/2017 KiOy Juankosken Lapinrinne kauppakirjaluonnos

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki lunastaa Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen pienosakkaat yhtiöstä vuoden 2017 aikana kauppahinnalla 27,36 €/osake. 


Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa