Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2017/Pykälä 154

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 154

Asianro 4004/02.08.00.01/2015

 

 

Savilahden maankäytön yleissuunnitelma

 

 

Hankepäällikkö Antti Niskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

                                                     

Savilahdesta on tavoitteena luoda uudenlainen, viihtyisä, hyvinvoiva ja keskustaan ja lähiympäristöön kytkeytyvä kaupunginosa.

 

Savilahden alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 21.3.2017.  Alueen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää kokonaiskuvan muodostamista ja visiota uudesta kaupunginosasta vuonna 2030. Tämä kokonaiskuva toimii vaiheittain tapahtuvan tarkemman suunnittelun ja etenemisen raamina ja siihen voidaan peilata alueen rakentumiseen vaadittavia toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta.

 

Savilahti-projekti on pyrkinyt erilaisten vaihtoehtojen, suunnitteluratkaisujen ja erillisselvitysten avulla löytämään alueen potentiaalia kuvaavan kokonaisratkaisun maankäytöllisen jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Loppuvuonna 2015 kolme eri arkkitehtitoimistoa (Arkkitehtitoimisto AJAK, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik sekä Tengbom Eriksson arkkitehdit) tekivät aluetta visioivat yleissuunnitelmavaihtoehdot. Kaupunki ohjasi töitä suunnittelun aikana tavoitteena erilaisten vaihtoehtojen syntyminen. Arkkitehdeille annetun suunnittelutehtävän päämääränä oli tuolloin löytää Savilahden alueelle korkeatasoinen, mielenkiintoinen, tulevaisuutta visioiva, toteuttamiskelpoinen ja toimiva kokonaisuus.  Em. suunnittelutyön aikana alueen toimijoita osallistettiin ja vaihtoehdot olivat yleisesti nähtävänä ja kommentoivana. Vaihtoehdot esiteltiin kaupunginhallitukselle 7.12.2015.

 

Em. vaihtoehtosuunnitelmista on nyt jalostettu jatkosuunnittelun pohjaksi suunnitelmasynteesi, joka on muodostettu monitoimijaisesti ja -alaisesti: 

-        yhdistellen kolmea eri suunnitelmaa

-        saatua yleistä palautetta huomioiden

-        alueeseen liittyvien toimijoiden sekä asiantuntijoiden näkemyksiä huomioiden

-        teettämällä tarkentavia suunnitelmia mm. Yliopistonrannan, Varikon alueen, Kalliotilojen sekä Marikonrannan alueilta

 

Synteesityötä on ohjannut Savilahti-projektin johto- ja ohjausryhmän lisäksi erillinen ohjausryhmä. 

 


 

Yleissuunnitelma esitetään nyt siinä valmiudessa kuin se tällä hetkellä on. Suunnitelma kehittyy ja tarkentuu edelleen ajan myötä hankkeiden, suunnittelun, asemakaavoituksen ja rakentamisen edetessä sekä mahdollisesti tavoitteiden tarkentuessa.  Tavoitteena on pitää yllä jatkokehittämisen kautta sellaista monitasoista kokonaisratkaisua (mm. kokonaisuuden kilpailukyky, kaupunkikuva ja -tilat, liikkuminen, energia, toiminnalliset sisältömahdollisuudet, älykkäät ratkaisut), joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

 

Yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty Savilahden maankäytöllisille ydintoimijoille sekä opiskelijajärjestöille 25.4 - 4.5.2017. Suunnitelmaan voi lisäksi yleisesti tutustua ja antaa siihen kehitysehdotuksia Savilahti-projektin nettisivuilla www.savilahti.com/.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 4.5.2017 päivätyn Savilahden maankäytön yleissuunnitelman alueen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä edelleen tarkennettavaksi ja täydennettäväksi.

 

 

Liitteet

11

4004/2017 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mari Piipponen

puh. +358 44 718 5413

Jukka Eskelinen

puh. +358 44 718 5421

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hankepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina ja hallituksen I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sari Raassina poistui samalla kokouksesta.

 

                                                      Hankepäällikkö Antti Niskanen, kaavoitusarkkitehti Mari Piipponen ja suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Eskelinen ja Piipponen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa