Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2017/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 55

Asianro 3647/02.05.05/2017

 

 

Suunnitelma perintövarojen käytöstä kulttuuripalvelujen kehittämiseen strategisille kohderyhmille

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivointi tuottaa, koordinoi ja kehittää asiakas- ja tarvelähtöisiä kulttuurista osallisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta parantavia toimintamalleja kaupungin strategisille kohderyhmille lapset, nuoret, erityisryhmät ja ikäihmiset. Saaduista perintörahoista esitetään 151 644 € käytettäväksi Kuopiossa toteutettaviin taiteen ja kulttuurin kehittämiskohteisiin. Kehittämismallien kohderyhminä ovat lapset, nuoret, erityisryhmät ja ikäihmiset ja toteutus on vuoden 2019 loppuun mennessä. Perintö jaetaan kahteen osaan (n. 75 000 €/osa): lapset ja nuoret, erityisryhmät ja ikäihmiset ja kehittämiskohteiden toimintaa hallinnoi kulttuuriin aktivointi yhdessä kumppaneiden kanssa. Koko rahoitus kohdennetaan suoraan toimintaan. Rahoitus toimii myös omarahoitusosuutena Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettuihin avustuksiin vuosille 2017-2018. Kehittämiskohteiden toiminnasta jää pysyviä elementtejä ja myönteisiä vaikutuksia paitsi toiminnassa mukana olleiden osallistujien hyvinvointiin myös työntekijöiden ja työyksiköiden taidelähtöiseen työotteeseen ja arkeen. Siten toiminnalla on pitkäkestoinen henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä vaikutus. Toiminta myös syventää eri palvelualueiden palveluprosessien sekä kolmannen sektorin välistä dialogia ja yhteistyötä.

 

Kehittämiskohteissa kehitetään lasten, nuorten, ikäihmisten ja erityisryhmien parissa työskentelevien kulttuurista työotetta soveltavan taiteen keinoin ja parannetaan taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti maaseutualueilla, kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista, kulttuurista osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Toiminnoilla ehkäistään mm. lasten, nuorten ja perheiden eriarvoistumista ja osattomuutta sekä edistetään heidän hyvinvointia ja tasa-arvoa.  Toiminnoilla myös vahvistetaan yhteistyötä sote-toimijoiden kanssa maakuntahallinnon ylimenokauden aikana, kehitetään toimintamalleja ja vahvistetaan toimintaa rakenteissa, parannetaan taiteilijoiden työllisyysmahdollisuuksia tarjoamalla yhä kokonaisempia työnkuvia sekä taataan mahdollisuudet hakea yhä useampia hankerahoituksia toiminnan täydentämiseksi. Rahoitusta kohdennetaan myös kaupungin tavoitteiden mukaiseen kiusaamisen vastaiseen toimintaan (Kiitos kaveruudelle -toimintamalli).

 

Kehittämiskohteissa työskentelee paikallisia vapaan kentän yhteisötaiteilijoita (mm. liikeilmaisun, tanssin, vuorovaikutuksen, draaman, klovnerian, sana- tai mediataiteen ammattilainen) ja taidekasvattajia työntekijöiden moniammatillisena työparina jaetun tekijyyden periaatteet huomioiden. Yhteisötaiteen vahvuuksia ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus, osallistaminen ja joustavuus.

 

 

 

 

Kehittämiskohteet:

 

1.       Kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden, Setlementti Puijolan Tyttöjen Talon ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa

 

2.       Taidetaikurit – avoimen varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen taidekasvatustoimintamallin kehittäminen yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen, Sanataidekoulu Aapelin ja Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa

 

3.       Kiitos kaveruudelle –toimintamallin jatkaminen ja kehittäminen kiusaamisen ehkäisemiseksi yhteistyössä kaupungin perusopetuksen, nuorisopalveluiden, liikuntaan aktivoinnin ja järjestöjen kanssa

 

4.       Kulttuurisen vanhustyön kehittäminen yhteistyössä Kulttuuri vanhustyön tukena -työryhmän, valtakunnallisen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkoston, ikäihmisten palveluyksiköiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

 

5.       Taiteilija kotiin -toimintamallin kehittäminen erilaisille kohderyhmille yhdessä yhteistyökumppaneiden (mm. kotihoito, päihde- ja mielenterveystyö)

 

6.       Kulttuurisen vammaistyön toimintamuotojen jatkaminen ja kehittäminen erityistä tukea tarvitseville yhteistyössä Kulttuurisen vammaistyön työryhmän, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun suunnitelman 151.644 euron perintörahan käytöstä vuosien 2017 – 2019 aikana Kuopiossa toteutettavien taiteen ja kulttuurin kehittämiskohteisiin.

 

Liitteet

8

3647/2017 Perintövarojen käyttösuunnitelma

 

9

3647/2017 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh. +358 44 718 4000

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Liisa Hämäläinen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa