Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2017/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3866/2017 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 48

Asianro 3866/12.03.02.00/2017

 

 

Kirjastopalvelujen kehittämisen suunnitelma

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Käyttötaloussuunnitelmassa 2016 tuottavuutta lisäävänä toimenpiteenä esitettiin selvityksen käynnistäminen toimitilojen tiivistämisestä Jynkän ja Neulamäen kirjastojen osalta. Suunnittelua ja osin toteutustakin näiden kirjastojen osalta on jatkettu 2017. Vuoden 2017 käyttötaloussuunnitelmassa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä esitetään organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämistä palvelualueella sekä kirjastojen osalta aukioloajan lisäämistä omatoimiratkaisuilla. Tätä tukien käyttötaloussuunnitelmassa 2017 esitetään tasapainoisen talouden toimenpiteenä tilojen käyttöasteen ja asiakasmäärien lisääminen kehittämällä tilojen yhteiskäyttöä.

 

Suunnitelmien mukaisesti Jynkän kirjasto siirtyy uuteen elokuussa 2017 valmistuvaan Jynkän lähipalvelukeskukseen ja sen palveluja muotoillaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erillisessä hankkeessa vastaamaan lähipalvelukeskuksen muiden toimijoiden ja asukkaiden tarpeita. Jynkän kirjastossa oli vuonna 2016 26 011 käyntiä eli keskimäärin 103 käyntiä päivässä ja 17 käyntiä tunnissa. Jynkän kirjastossa tehtiin vuonna 2016 102 392 lainaa. Pinta-alaltaan Jynkän nykyinen kirjasto on 371 m2 ja uusi tila lähipalvelukeskuksessa on 287 m2. Kirjasto siirtyy avaamisen jälkeen syksyn 2017 aikana laajennettuun aukioloaikaan omatoimiratkaisun avulla eli Jynkän kirjasto on auki itsepalveluna silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Tällä lisätään kirjaston tilojen käyttöastetta ja asiakasmääriä. 

 

Myös Karttulan kirjasto on suunniteltu siirtyväksi Karttulan lähipalvelukeskukseen elokuussa 2018. Karttulan kirjastossa oli vuonna 2016 9 318 käyntiä eli keskimäärin 48 käyntiä päivässä ja 8 käyntiä tunnissa. Karttulan kirjastossa tehtiin 17 132 lainaa vuoden 2016 aikana. Karttulan nykyisen kirjaston pinta-ala on 397 m2 ja Karttulan uuden kirjaston pinta-ala tulee olemaan noin 250 m2. Karttulan kirjasto on myös suunniteltu omatoimikirjastoksi ja toimimaan yhteistyössä lähipalvelukeskuksen muiden toimijoiden kanssa Jynkän kirjaston tavoin.

 

Neulamäen kirjastolle on etsitty pienempiä tiloja Neulamäen ja sen lähialueilta tuloksetta. Nykyinen Neulamäen kirjaston tila on 463 m2. Vuonna 2016 Neulamäen kirjastossa oli 21 194 käyntiä vuodessa eli 84 käyntiä päivässä, 15 käyntiä tunnissa ja 59 431 lainaa. Kirjaston tilassa on ilmennyt rakennusteknisiä korjaustarpeita ja se remontoidaan vuoden 2017 aikana. Remontin yhteydessä kirjaston tilaa on suunniteltu pienennettäväksi siten, että siitä erotetaan 122 m2:n alue, johon on suunniteltu sijoitettavaksi asukastupatoimintaa.

 

Neulamäen asukastupa toimii tällä hetkellä kumppanuudessa Via Dia:n kanssa sekä tilojen että toiminnan osalta. Via Dia on sanonut irti vuokrasopimuksen Hallmanin omistamasta kiinteistöstä kesäkuun loppuun. Asukastupatoiminnan vaihtoehdot ovat nykyiset tilat tai kirjastokumppanuus. Nykyisiin tiloihin jääminen edellyttää vastuunottoa suuremmasta tilasta Hallman Oy:n omistamassa kiinteistössä. Hallman on halukas tulemaan vastaan hinnoittelussaan. Nykyinen tila on talviaikaan kylmä koska se on rakenteeltaan hallimainen ja tulevaan naapuriin tiloissa ei pystytä varautumaan. Kirjaston kumppaniksi siirtyminen kaupungin omistamaan tilaan nostaa asukastuvan neliövuokran yli kaksinkertaiseksi. Tämä pitää huomioida 2018 talousarviossa mikäli asukastupa ja kirjasto liitetään samaan tilaan. Tilojen päällekkäiskäyttö tehostaisi toimintaa mahdollistaen esimerkiksi koneiden ja sanomalehtien yhteiskäytön. Myös moniammatillista työtä olisi mahdollista kehittää. Sekä kirjasto että asukastupa saavuttavat uusia asiakasryhmiä toistensa kautta.

 

Nilsiän kirjastossa oli 53 913 käyntiä (201 päivässä, 29 tunnissa) ja lainoja tehtiin 89 433 vuoden 2016 aikana. Nilsiän kirjaston liitossopimukseen pohjautuva peruskorjaussuunnittelu on käynnissä ja vuonna 2017 alkavaksi suunnitellun peruskorjauksen yhteydessä kehitetään palveluja yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Kirjaston tiloihin suunnitellaan kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelupiste työskentelytiloineen ja haetaan synergiaetuja tilojen yhteiskäytöstä ja yhteistyöstä. Tilojen käyttöastetta ja asiakasmääriä on suunniteltu lisättävän laajennetun aukioloajan avulla omatoimiratkaisulla Jynkän ja Karttulan kirjastojen tavoin.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että Jynkän, Neulamäen, Karttulan ja Nilsiän osalta suunnitelmia ja toteutusta jatketaan edellä esitetyn kehittämisen suunnitelman mukaisesti.

 

Liitteet

1

3866/2017 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh. +358 44 718 4000

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Päivi Savinainen poistui kokouksesta klo 16.48 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa