Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2017/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 50

Asianro 2715/10.03.02.05/2017

 

 

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen

 

 

38 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen harrastustilojen vuokria kohtuullistettava.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

Harrastustoiminnan edistämistyötä tehdään valtion, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Keskeisenä tarkastelukohteena ovat olleet yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Tarkasteltaessa harrastamisen mahdollistamista olennaisia kysymyksiä ovat riittävät harrastamismahdollisuudet sekä olosuhteiden että toiminnan osalta, harrastusten saavutettavuus, tietoisuus mahdollisuuksista ja harrastamisen kustannukset.

 

Harrastamisen kustannuksia on tarkasteltu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2016:19 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta:

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75186

 

Kari Puronaho on tutkimuksessaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista jakanut kustannukset välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi pakolliset maksut sisältäen harrastustilojen kustannukset, ohjaus- ja kilpailutoiminnan kustannukset sekä lajiharrastukselle välttämättömät välineet ja tekstiilit. Välillisiä kustannuksia ovat matkakustannukset, virkistystoimintaan liittyvät kustannukset sekä muut sekalaiset kustannukset. ( Drop - out vai throw-out? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:5). Olennaista on huomioida, että kokonaiskustannukset muodostuvat useiden eri toimijoiden kustannuksista.

 

Kuntien keskeisin rooli on ollut huolehtia harrastusolosuhteiden tarjoamisesta kansalaistoiminnalle ja harkinnanvaraisesti tukea toimintaa avustuksin. Kuopiossa kaupungin toimesta harrastamista tuetaan toiminta-avustuksin.

 

Kuopiossa harrastamiseen löytyy laaja tarjonta kaupungin ja yritysten tarjoamia tiloja.  Tarjonnasta löytyy monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen aina maksuttomista tiloista varsin korkeat maksut omaaviin tiloihin. Kuopion kaupungin harrastustilojen kustannuksiin kaupunki voi osaltaan vaikuttaa omalla maksu- ja avustuspolitiikallaan, kun kaupunginvaltuusto päättää

talousarviosta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on nettosidonnainen yksikkö, jolloin talousarvioon pääsy pakottaa joko kustannusten säästöön tai maksujen keräämisen palveluista. Liikuntapaikkapalveluiden menoista n. 55 % kohdistuu tilavuokriin, 17 % henkilöstömenoihin, 22 % palveluiden ostoon ja 6 % hoitosopimuskumppaneille ja materiaalien hankintaan. Tulot kattavat menoista n. 24 %. Maksupolitiikassa tulee kuitenkin huomioida yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden hinnoittelu. Vääränlainen hinnoittelu voi vaikuttaa negatiivisesti yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaan.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Liitteet

3

2715/2017 Valtuustoaloite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Esa Pitkänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Allu Koskinen, Hanna Happonen ja Mikko Lankinen kannattivat Esa Pitkäsen esitystä ja lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa