Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2017/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 2701/01.00.00/2017

 

 

Valtuustoaloite / sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämisen selvittäminen

 

 

Nelli Berg-Väänänen on jättänyt yhdessä 17 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 28.3.2017 sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämisen selvittämiseksi.

 

Aloitteessa todetaan, että kaupungilla merkittävänä työnantajana ja palveluntuottajana on velvollisuus ja vastuu muokata ja uudistaa työpaikkojaan ja tapaa työskennellä. Lisäksi lapsiperhepalveluiden tarjonnan laajuudella ja toimivuudella on vahva vaikutus siihen, miten lasten vanhemmat tekevät valintaa työelämää koskien.

 

Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki vastuullisena työnantajana ja julkisten palveluiden tarjoajana selvittää, kuinka kaupunki voi edistää sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämistä tulevaisuudessa.  Aloitteeseen on pyydetty liittämään myös Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden lausunnot.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto:

 

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla tuotetaan laajasti palveluita, jotka ovat kohdennettu lapsille ja lapsiperheille. Laajojen koulutus-, kasvatus- sekä nuorisopalvelujen lisäksi on lapsille ja lapsiperheille tarjolla kaupungin palveluina kattavat taide-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluita järjestettäessä on lähtökohtana ollut kaupunkilaisten tarpeisiin vastaaminen.  Tästä hyvänä esimerkkinä ovat olleet mm. koululaisten loma-aikoihin suunnatut supersyysloma- ja hyperhiihtoloma – kampanjat. Palvelutuotannon järjestämisessä pyritään myös aukioloaikojen suhteen mahdollisimman suureen joustavuuteen. Palvelualueiden toimintaa kehitetään kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman mukaisesti yhdessä kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritystoiminnan kanssa.

 

Toiminnan joustavuus otetaan huomioon myös palvelualueen tilaratkaisuja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Uudet lähipalvelukeskukset yhdistävät palvelualueiden toimintoja joustaviksi kokonaisuuksiksi ja tarjoavat myös lapsiperheille mahdollisuuden osallistua ja käyttää palveluja aiempaa monipuolisemmin.

 

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2016 hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman, jolla tuetaan kaupungin strategian toteutumista. Henkilöstöohjelmassa on esitetty henkilöstöjohtamisen visio, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstöohjelma käsitellään ja jalkautetaan palvelualueiden avainprosesseissa. Ohjelman mukaisesti palvelualuilla tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia harjoitteluun, työssäoppimiseen ja työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen. Kannustavalla palkkauksella ja palkitsemisella motivoidaan ja kannustetaan henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tällä hetkellä Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla on mahdollista erilaiset kaupungin ohjeisiin ja sopimuksiin sekä voimassaoleviin lakeihin (esim. työaikalaki, työsopimuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta) pohjautuvat ratkaisut työn ja työajan järjestämiseksi mahdollisimman joustavaksi ja työkykyä ja optimaalista työsuoritusta tukeviksi toiminnoiksi.  Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus on tullut voimaan 1.1.2017 ja sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Kilpailukykysopimus on avannut mahdollisuuden myös entistä laajemmin sopia erilaisista työelämän ratkaisuista paikallisesti.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää tärkeänä joustavuuden ja työn suunnittelun kehittämistä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisen selvitystyön käynnistämisen kaupungin työnantajapalveluiden johdolla palvelualueiden kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää edellä esitetyn lausunnon palvelualueen lausunnoksi valtuustoaloitteeseen.

 

Liitteet

5

2701/2017 Valtuustoaloite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa