Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 30.05.2017/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 32

Asianro 2159/08.01.00/2016

 

 

Kelan koulumatkatuetun lipun omavastuu vyöhykkeelle A ja B

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

 

Kelan koulumatkatuen määräytymisperusteet


Kelan koulumatkatukea ovat oikeutettuja hakemaan ne toisen asteen opiskelijat (lukiot sekä ammatti- ja aikuisopisto), joiden koulumatkan pituus on yli 10 kilometriä. Waltti -liikenteessä tuen hakee opiskelija, joka saa hakemuksen jätettyään oppilaitoksesta ostotodistuksen koulumatkatuetun lipun ostoa varten. Opiskelija maksaa Kelan koulumatkatuetusta joukkoliikenteen lipusta viranomaisen hinnoitteleman omavastuuosuuden. Ensiosto tapahtuu oppilaitoksesta saadulla ostotodistuksella. Kelan ohjeistuksen mukaisesti opiskelijan maksama omavastuu ei saa olla yli 43 €. Kelan koulumatkatuki maksetaan joukkoliikenteen viranomaiselle toteutuneiden ostojen mukaisesti.  Tuen suuruus määräytyy koulumatkan pituuden mukaan.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.6.2015 § 33 Kelan koulumatkatuetun lipun omavastuun hinnaksi 38 €. Hinta on sama kaikilla vyöhykkeillä.

 

Vuonna 2016 kevätlukukautena Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on saatu Kelan koulumatkatukea n. 142 000 € (alv 0) ja syyslukukautena n. 256 000 € (alv 0). Tuki jakaantuu Kuopion ja Siilinjärven kesken lippua käyttävien opiskelijoiden kotipaikkakunnan mukaisesti.

 

Omavastuun hinnoittelu vyöhykkeillä A ja B


Opiskelijalipun hinta vyöhykkeillä A ja B on 37 €. Tämän vuoksi Kelan koulumatkatukea onkin käytännössä haettu vain useamman vyöhykkeen koulumatkoihin. Mikäli omavastuuosuuden hintaa voitaisiin alentaa, kannustaisi se hakemaan Kelan myöntämää koulumatkatukea myös A ja B vyöhykkeiden sisäisiin koulumatkoihin. Jos lipun omavastuuosuus vyöhykkeillä A ja B olisi 33 €, voisi se houkutella hakemaan Kelan koulumatkatukea.

 

Kuopiossa vyöhykkeeltä A yli 10 kilometrin matka keskustaan tulee Sorsasalosta, Pirtistä ja Hiltulanlahdesta sekä tietyiltä alueilta Rautaniemestä ja Litmaselta. Väestötietojen perusteella näillä alueilla on 16–18 -vuotiaita 790 asukasta. Toisen asteen opiskelijoita voi olla myös muissa ikäryhmissä. Jos arviolta puolet tästä määrästä hakisi Kelan koulumatkatukea, lisäisi se viranomaisen tukiosuutta n. 29 000 € tukikuukautta kohti. Tukikuukausien määrät vaihtelevat opintojen keston ja niiden vaiheen mukaan. Esimerkiksi abiturientit ovat oikeutettu vain 2-3 tukikuukauteen kevätlukukaudella. Yleisin tukikuukausien määrä on kuitenkin 9 kuukautta. Lipun hinnan alentamisesta aiheutuisi lipputuloihin vähennystä arviolta 1 500 €/ tukikuukausi.

 

Tilanne on sama Siilinjärvellä B-vyöhykkeellä. Siilinjärven väestötietojen mukaan koulumatkan pituus ylittää 10 kilometriä noin 320:lla 16–18 -vuotiaalla asukkaalla. Siilinjärven tukiosuus kasvaisi heidän osaltaan n. 10 000 €:lla tukikuukautta kohti.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan positiivinen. Esityksellä tuetaan opiskelijoiden joukkoliikenteen käyttöä ja tuetaan joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua.

 

Esitys                                              Esitän Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi, että Kelan koulumatkatuetun lipun asiakashinta vyöhykkeillä A ja B on 33 €. Muilla vyöhykkeillä Kelan koulumatkatuetun lipun asiakashinta säilyy nykyisellään (38 €).

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa