Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 30.05.2017/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 36

Asianro 7519/02.02.00/2016

 

 

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarviot 2017

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaan joukkoliikennelautakunnan toimivaltaan kuuluvat Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen viranomaistehtävät, jotka on toimivaltaiselle viranomaiselle määritelty EU:n palvelusopimusasetuksessa ja kansallisessa joukkoliikennelaissa. Lisäksi lautakunnalle kuuluvat Kuopion muiden henkilökuljetusten järjestämistehtävät, joihin sisältyvät lakisääteiset koulukuljetukset ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen toiminta on osa joukkoliikenne ja henkilökuljetusten yksikön toimintaa ja kuuluu siten joukkoliikennelautakunnan toimivaltaan. Siilinjärvi vastaa oman alueensa lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä.

 

Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille on laadittu vuodesta 2014 alkaen oma talousarvio, joka sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon. Kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelma laadittiin seurannan helpottamiseksi siten, että siinä esitetyt tulot ja menot Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen osalta ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja. Käyttösuunnitelman tulot ja menot on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven omaan talousarvioon.

 

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion käyttösuunnitelmaan 2017 on kirjattu henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 21 197 569 € ja tuloiksi 17 051 570 €.

 

Suurimmat menot syntyvät henkilökuljetuspalvelujen ostamisesta:

        avoin joukkoliikenne 14 395 000 €

        koulu- ja esikoulukuljetukset 4 780 000 €

        vanhusten ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset 2 475 000 €.

 

Henkilöstökuluiksi on kirjattu yhteensä 539 809 €.

 

Koulu- ja esikoulukuljetusten sekä vanhusten ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kustannukset katetaan kokonaisuudessaan tuloina kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueilta. Muista tuloista merkittävimmät ovat:

        joukkoliikenteen lipputulot 8 950 000 €

        Liikenneviraston myöntämä harkinnanvarainen valtionapu 1 050 000 €

        Viisaan liikkumisen hankkeen EU-rahoitustuki 384 490 €

        tulot Kelan tukemista koulumatkalipuista 400 000 €.

 

Valtionavusta ei ole vielä saatu päätöstä.

 

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 500 348 € ja kuluiksi 2 650 524 € eli toimintakatteeksi 1 150 176 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (970 037 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 646 857 €).

 

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus

 

Matkojenyhdistelykeskuksen toiminnalle on käyttösuunnitelmassa varattu menoiksi 410 871 €, joista suurin menoerä on henkilöstökulut, 253 216 €. Menot katetaan kokonaisuudessaan sopimuskunnille myytävän palvelun myyntituotoilla. Kuopion maksuosuudesta vastaa perusturva.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

Joukkoliikennelautakunnan toimintamenoihin on varattu 24 400 €:n määräraha, josta henkilöstömenojen osuus on 14 200 €. Luottamushenkilökoulutukselle on varattu 4 000 €:n määräraha.

 

Talousarvioiden toteutuma 1.1. - 30.4.2017

 

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli 28,0 % ja toimintatuottojen 31,7 %.

 

Kulupuolella palvelujen ostoista syntyi suurimmat kustannukset, 5 779 334 €. Kokonaistoteutuma-aste oli 27,9 %. Eniten kustannuksia syntyi avoimen joukkoliikenteen sopimuskorvauksista (3 572 537 €, toteutuma 27,9 %), koulu- ja esikoulukuljetuksista (1 340 743 €, toteutuma 28,1 %) sekä vanhusten ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista (651 880 €, toteutuma 26,2 %). Merkittävä menoerä syntyi Waltin ylläpitokustannusten siirtymisestä Liikennevirastolta Waltti -kaupunkiseuduille kesällä 2016. Kuopion osuus ylläpidosta on noin 17 000 €/kk. Kuopiossa näihin kustannuksiin ei kuluvan vuoden talousarviossa varauduttu, joten Waltin kustannuksiin varattu määräraha, 50 000 €, tulee ylittymään selkeästi.

 

Toimintatuottoja on kertynyt 5 527 701 €, joka on 31,7 % koko vuodelle ennakoiduista tuotoista. Joukkoliikenteen lipputuloja on tullut 3 188 579 € eli 35,6 % koko vuoden arvioista. Lipputulojen ennakoitua suurempi kertymä on matkustajamäärän alkuvuoden myönteisen kehityksen ansiota. Matkustajamäärä on kasvanut 9,2 % tammi-huhtikuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kelalta koulumatkatuesta saatavien korvausten toteutuma on 65,9 % koko vuodelle arvioidusta määrästä.

 

Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 273 761 € eli 18,2 % arvioidusta. Toimintakuluista on puolestaan toteutunut 676 663 € eli 25,5 %. Toimintakatteesta on toteutunut jo 35,0 %.

 

Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee talousarviotilanteen alkuvuoden osalta tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa