Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Juankosken tarkastuslautakunta

18 §

24.4.2017

Tarkastuslautakunta

69 §

3.5.2017

 

§ 57

Asianro 3009/00.03.00.00/2017

 

 

Juankosken kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Juankosken tarkastuslautakunta  24.4.2017 18 §

 

 

Kuopion kaupunginhallitus on käsitellyt Juankosken kaupungin tilinpäätöksen 3.4.2017 § 117. Tilinpäätös osoittaa 2.539.523,94 euroa alijäämää.

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Kuntalain125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Taina Törrönen, JHT, HT, on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2016 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.

 

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 718 8925

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              

 

Tarkastuslautakunta päättää lähettää tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja esittää, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee Juankosken kaupungin tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja

2) hyväksyy Juankosken kaupungin tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


 

Tarkastuslautakunta 3.5.2017 69 §

 

 

                                            Kuntajakolain 28 §:n mukaan uuden kunnan tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat tarkastavat lakkaavien kuntien tarkastuslautakuntien ja tilintarkastajien valmistelun pohjalta lakkaavien kuntien hallinnon ja talouden kuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävältä vuodelta siten kuin kuntalain 14 luvussa säädetään.

                                           

 

 

Liitteet

 

3009/2017 Juankosken tilintarkastuskertomus 2016

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee Juankosken kaupungin tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja

2) hyväksyy Juankosken kaupungin tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

 

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

3

3009/2017 Juankosken tilintarkastuskertomus 2016

 

4

3009_2017 Konttinen Kokouksessa jätetty muutosesitys

 

5

3009/2017 Muutosesitys

 

6

3009/2017 Äänestys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto

1) merkitsee Juankosken kaupungin tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

2) hyväksyy Juankosken kaupungin tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Heimo Konttinen teki valtuutettu Mika Walliuksen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Kuopion kaupunginvaltuusto ei myönnä vastuuvapautta Juankosken tilivelvollisille viranhaltijoille vuoden 2016 osalta." Perustelut liitteenä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat tarkastuslautakunnan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Heimo Konttisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmen valtuutetun poissa ollessa 58 jaa-ääntä, 9 ei-ääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt tarkastuslautakunnan tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa