Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.05.2017/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 4249/05.00/2017

 

 

Sosiaalipäivystyksen sopimuksen päättyminen lainsäädäntöuudistuksista johtuen

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Sosiaalipäivystyksen järjestämisessä on tapahtunut lakimuutos, koska terveydenhuoltolaissa määritelty erikoissairaanhoidon työnjakoa ja kiireellistä hoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää sosiaalipäivystyksen järjestämistä terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä viimeistään 1.1.2018 lukien. Laissa määritellään, että kiireellisessä tilanteessa terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä sosiaalipäivystykseen ja sosiaalipäivystyksessä on tarvittaessa annettava kiireellinen ja välttämätön apu. Lisäksi sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa. Jatkohoidon turvaamiseksi osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä on järjestettävä mielenterveys- ja päihdetyön päivystys. Uudessa toimintamallissa on velvoitettu myös yhteistyö ensihoitokeskuksen kanssa.

 

Sosiaalipäivystys on lakimuutoksen perusteella järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi uuden lain mukaan saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin laissa säädetään. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon, päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

 

Sosiaalipäivystystä on 1.1.2018 alkaen järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä (KYS) ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Lakimuutos edellyttää, että sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella ympärivuorokautiset terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. Iisalmeen ja Varkauteen on haettu terveydenhuoltolain 50 §:b 4 momentin mukaisesti perusterveydenhuollon ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Päätös tästä tulee 30.6.2017 mennessä. Pohjois-Savossa sosiaalipäivystyksestä vastaavat 1.1.2018 alkaen siten KYS, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Varkauden kaupunki. Yhteispäivystyksen yhteydessä tulee olla sosiaalipäivystystä vähintään arkisin virka-aikaan.

 

Kuopion kaupunki hallinnoi ja järjestää tällä hetkellä sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolella kymmenelle muulle Pohjois-Savon maakunnan kunnalle. Lisäksi alueeseen kuuluu myös Etelä-Savon maakunnasta Joroisten kunta. Asukkaita Kuopion sosiaalipäivystyksen toiminta-alueella on jo tällä hetkellä noin 200 000. Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen järjestää tällä hetkellä jokainen kunta itse. Sopimus on tällä hetkellä voimassa toistaiseksi. Sopijakunnilla on oikeus irtisanoa sopimus halutessaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Sopimus on tällöin irtisanottava kirjallisesti viimeistään edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta on todennut kokouksessaan 15.2.2011, että perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmaan sisältyy seudullisen sosiaalipäivystyksen perustaminen ja tarvittavat tulojen ja menojen määrärahavaraukset toiminnan aloittamiseen. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 28.3.2011 perustaa seudullisen sosiaalipäivystyksen edellyttämät virat.

 

Sosiaalipäivystys tulee järjestää uuden lain mukaisesti 1.1.2018 alkaen. Vuonna 2018 virka-ajan ulkopuolinen toiminta järjestetään Kuopion sopimuskuntien ja Ylä-Savon soten alueella vielä nykyisten sopimusten avulla 31.12.2018 saakka. Lisäksi virka-aikainen sosiaalipäivystys KYS:n yhteydessä turvataan KYSin sosiaalityöntekijöiden koordinoimana klo 8.00 -16.00. Lakimuutoksen johdosta Helsingin, Turun, Porin, Tampereen, Lahden, Lappeenrannan, Joensuun, Kuopion, Jyväskylän, Seinäjoen, Oulun ja Rovaniemen tulee siis

järjestää sosiaalipäivystystä terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yhteydessä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa 1.1.2018 alkaen. Uudistuneen lain mukaan sosiaalipalveluja voidaan koota valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen, jos se on tarpeen erityisosaamisen ja siten asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun

varmistamiseksi.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta on päättänyt vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa seudullisen sosiaalipäivystyksen perustamisesta, joten lautakunta päättää myös sopimuksen irtisanomisesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Sosiaalipäivystys on lakimuutoksen perusteella järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille.

 

PoSoTe-vaikutusten

arviointi                                          Uusi sosiaalipäivystysmalli on suunniteltu osana POSOTEn Päivystys 2020 –työryhmän toimintaa.

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta toteaa, että uuden lain toimeenpanon johdosta kuntien kanssa hyväksytty sopimus irtisanotaan Soten voimaan tulon yhteydessä siten, että sopimus päättyy 31.12.2018. Asia on käsitelty ja hyväksytty myös sosiaalipäivystyksen seurantaryhmässä 11.5.2017. Mikäli Soten aloittaminen viivästyy, asia tarkastellaan yhdessä kuntien kanssa uudelleen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa