Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.06.2017/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2712/2017 Valtuustoaloite

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

53 §

16.5.2017

Kaupunginhallitus

196 §

29.5.2017

 

§ 10

Asianro 2712/00.01.03.00/2017

 

 

Valtuustoaloite / lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 53 §

 

 

Tiina Kaartinen on jättänyt yhdessä 31 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 27.3.2017 lapsivaikutusten arvioinnista päätöksenteon pohjaksi.

 

Aloitteessa todetaan, että lapsivaikutusten arvioinnin tulee kuulua osana kaupungin päätöksentekoprosessiin mm. lautakunta- ja valtuustotyön osana. Valtuusto ja lautakunnat voivat ennakkoon linjata mitkä päätökset vaativat ennakkoarviointia joko vuosittain tai valtuustokauden tarkastelussa.

 

Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin aina kun

 

1.       kaupunki valmistelee talousarviota

2.      kaupunki valmistelee lasten- ja nuorten palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevia päätöksiä (sis. päiväkotien ja koulujen ryhmäkokopäätökset)

3.      kaupunki laatii yleiskaavaa, asemakaavaa ja rakennusjärjestystä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden lausunto:

 

Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun ja oppimisen palvelualueilla tuotetaan laajasti palveluita, jotka ovat kohdennettu lapsille ja lapsiperheille. Laajojen koulutus-, kasvatus- sekä nuorisopalvelujen lisäksi on lapsille ja lapsiperheille tarjolla kaupungin palveluina laajat taide-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluita järjestettäessä on lähtökohtana ollut kaupunkilaisten tarpeisiin vastaaminen. Lasten ja nuorten palveluita ja palveluverkkoa koskevien ratkaisujen valmistelussa on tehty laajoja lapsivaikutusten arviointeja mm. koulumatkojen turvallisuuden ja leikki- ja liikuntatilaratkaisujen yhteydessä. Lautakuntien päätettäväksi tulevissa asioissa on käytetty myös erillistä vaikutusten arviointi-lomaketta.

 

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen. Tämä näkyy myös nuorisovaltuuston toimintana Kuopion kaupungissa. Lasten oikeuksien sopimuksen 3 artiklain mukaisesti

 

1.       Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

2.      Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin.

3.      Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää valtuustoaloitetta tärkeänä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisen käytännön lapsivaikutusten arvioinnista otettavaksi osaksi kaupungin päätöksentekoprosessia.

 

Vaikutusten arviointi        Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

Esitys                                Esitän että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon palvelualueen lausuntona em. valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2712/2017 Valtuustoaloite

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 29.5.2017 196 §

 

 

Vaikutusten arviointi        Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

 

Liitteet

 

2712/2017 Valtuustoaloite

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

6

2712/2017 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa