Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.06.2017/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5554/2016 Vastinepyyntö

 

 

§ 14

Asianro 5554/02.08.00.01/2016

 

 

Kuopion kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta / hankintaoikaisu

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Hankintaoikaisu / julkista hankintaa koskeva valitus (diaarinro 2017/417)

 

Kaupunkirakennelautakunta on 3.5.2017 §:ssä 89 päättänyt hankkia kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän Caverion Suomi Oy:ltä päätöksessä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

 

Empower IM Oy on valittanut markkinaoikeuteen kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2017 §:ssä 89 tekemästä päätöksestä. Valituksessa on muun ohella todettu, että Caverion Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen lisäselvityksen jälkeenkin ja mainittu tarjous olisi tullut hylätä. Edelleen valituksen mukaan kaikkia tarjoajia ei ole kohdeltu hankinnassa tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

 

Hankintaoikaisun käyttäminen

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n 2 momentin mukaan päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 133 §:n 2 momentin 2. virkkeen mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

 

Koska kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2017 §:ssä 89 tekemä hankintapäätös ei täytä kaikilta osin hankintalain vaatimuksia ja hankintamenettelyssä on tapahtunut sellainen virhe, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, kaupunki päättää itse tehdä kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2017 tekemän päätöksen osalta hankintaoikaisun.

 

Edellä lausuttuun perustuen Kuopion kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2017 §:ssä 89 tekemä päätös kumotaan ja poistetaan ja asia ratkaistaan uudelleen tällä päätöksellä.

 

Tähän päätökseen ei saa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 135 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että kaupunki keskeyttää ulkovalais-tuksen ohjausjärjestelmää koskevan hankinnan.

 

Lisäksi esitän, että enemmän lausunnon antaminen markkinaoikeudelle raukeaa kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2017 tekemästä päätöksestä ja mainittua päätöstä koskevasta Empower IM Oy:n valituksesta.

 

 

Liitteet

1

5554/2016 Vastinepyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa