Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2017/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 29

Asianro 7557/00.01.01/2016

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Reija Huttunen 7.6.2017:

 

Kuopion kaupungin laskutus- ja perintäohjeen 47 §:n mukaan: ”Epävarmat saatavat on kirjattava luottotappioksi kirjanpitolain säännöksiä noudattaen. Saamisten kirjaamisesta luottotappioihin päättää toimintayksikön tai taloushallinnon palvelukeskuksen esityksestä se, jonka toimivaltaan tehtävä kuuluu johtosääntöjen, toimintasääntöjen tai delegointipäätösten perusteella. Luottotappioiksi kirjattujen saatavien perintää on jatkettava jälkiperinnällä ja estettävä saatavien vanhentuminen.”

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 49 §:n (Toimivallan edelleen siirtäminen) mukaan: ”Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voivat päättää sille hallintosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.”

 

Kuopion kaupungin palvelualueiden toimintasäännöissä saatavien poistaminen tileistä on delegoitu henkilöstö- ja hallintopäälliköille, talouspäällikölle tai vastaaville viranhaltijoille.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntöön kohtaan 1 luku (Organisaatio ja johtaminen) 5 § (Päätäntävaltuudet), tehdään lisäys: ”Henkilöstö- ja hallintopäällikkö päättää saatavien tileistä poistamisesta.”

 

 

Liitteet

1

7557/2016 Pohjois-Savon pelastuslaitos toimintasääntö 23.11.2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Reija Huttunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta lisää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön 1 luvun 5 §:n (Päätäntävaltuudet) seuraavan lauseen: ”Henkilöstö- ja hallintopäällikkö päättää saatavien tileistä poistamisesta.”

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa