Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 09.08.2017/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 5536/00.02.03/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokousten esittelijä ja esittely 12.6.2017 - 31.5.2021

 

 

Hallintosäännön 142 §:ssä on määräykset esittelijästä seuraavasti:

 

-       Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

 

-       Muun toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijäöiden kesken.

 

-       Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

 

Hallintosäännön 143 §:ssä on määräykset esittelystä seuraavasti:

 

-       Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

-       Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

 

-       Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

 

-       Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan,
jollei toimielin toisin päätä.

 

-       Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Puheenjohtaja

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että lautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan toimintakaudella 12.6.2017 - 31.5.2021 palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii sijainen.

 Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa