Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2017/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2715/2017 Valtuustoaloite

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

50 §

16.5.2017

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

14 §

23.8.2017

 

§ 91

Asianro 2715/10.03.02.05/2017

 

 

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 50 §

 

 

 

38 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen harrastustilojen vuokria kohtuullistettava.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

Harrastustoiminnan edistämistyötä tehdään valtion, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Keskeisenä tarkastelukohteena ovat olleet yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Tarkasteltaessa harrastamisen mahdollistamista olennaisia kysymyksiä ovat riittävät harrastamismahdollisuudet sekä olosuhteiden että toiminnan osalta, harrastusten saavutettavuus, tietoisuus mahdollisuuksista ja harrastamisen kustannukset.

 

Harrastamisen kustannuksia on tarkasteltu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2016:19 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta:

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75186

 

Kari Puronaho on tutkimuksessaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista jakanut kustannukset välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi pakolliset maksut sisältäen harrastustilojen kustannukset, ohjaus- ja kilpailutoiminnan kustannukset sekä lajiharrastukselle välttämättömät välineet ja tekstiilit. Välillisiä kustannuksia ovat matkakustannukset, virkistystoimintaan liittyvät kustannukset sekä muut sekalaiset kustannukset. ( Drop - out vai throw-out? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:5). Olennaista on huomioida, että kokonaiskustannukset muodostuvat useiden eri toimijoiden kustannuksista.

 

Kuntien keskeisin rooli on ollut huolehtia harrastusolosuhteiden tarjoamisesta kansalaistoiminnalle ja harkinnanvaraisesti tukea toimintaa avustuksin. Kuopiossa kaupungin toimesta harrastamista tuetaan toiminta-avustuksin.

 

Kuopiossa harrastamiseen löytyy laaja tarjonta kaupungin ja yritysten tarjoamia tiloja.  Tarjonnasta löytyy monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen aina maksuttomista tiloista varsin korkeat maksut omaaviin tiloihin. Kuopion kaupungin harrastustilojen kustannuksiin kaupunki voi osaltaan vaikuttaa omalla maksu- ja avustuspolitiikallaan, kun kaupunginvaltuusto päättää

talousarviosta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on nettosidonnainen yksikkö, jolloin talousarvioon pääsy pakottaa joko kustannusten säästöön tai maksujen keräämisen palveluista. Liikuntapaikkapalveluiden menoista n. 55 % kohdistuu tilavuokriin, 17 % henkilöstömenoihin, 22 % palveluiden ostoon ja 6 % hoitosopimuskumppaneille ja materiaalien hankintaan. Tulot kattavat menoista n. 24 %. Maksupolitiikassa tulee kuitenkin huomioida yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden hinnoittelu. Vääränlainen hinnoittelu voi vaikuttaa negatiivisesti yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaan.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2715/2017 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Esa Pitkänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Allu Koskinen, Hanna Happonen ja Mikko Lankinen kannattivat Esa Pitkäsen esitystä ja lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2017 14 §

 

 

                                            Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

                                           

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta palautti kokouksessaan 16.5.2017 § 50 valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.

 

Vuonna 2016 maksu- ja myyntitulot alle 18-vuotiaiden harrastemaksuista liikuntapaikkojen sekä koulujen liikuntasalien osalta olivat n. 1 010 000€. Tulot jakautuivat seuraavasti:

 

-          Liikuntapaikkojen vakiovuorot sekä yksittäisvaraukset n. 630 000€

-          Koulujen liikuntasalien vakiovuorot sekä yksittäisvaraukset n. 210 000€

-          Liikuntapaikkojen yksittäiskävijät n. 170 000€

 

Liikuntapaikkojen tulot kirjautuvat hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden toiminnolle ja koulujen liikuntasalien osalta tulot kirjautuvat kasvun- ja oppimisen palvelualueen perusopetuksen toiminnolle.

 

Maksuttomuutta suunniteltaessa tulisi huomioida harrastukset jotka käyttävät yksityisten palveluntuottajien tai itse järjestämiään tiloja esim. tennis, jääkiekko, taitoluistelu, tanssi yms. Näiden lisäksi tulisi huomioida nuorisojärjestöt, kulttuuritoimijat yms. Näiden toimijoiden harrastajat jäisivät eriarvoiseen asemaan, mikäli maksuttomuus koskisi vain kaupungin tarjoamia tiloja. Tällöin seurojen ja toimijoiden tukijärjestelmässä tulisi huomioida em. seikka.

 

Mikäli maksuttomuutta alle 18-vuotiaiden harrastusmaksuissa lähdetään kokeilemaan, tulisi kokeilu tehdä vaiheittain esim. siten, että maksuttomuus aloitettaisiin kaupungin tarjoamien liikuntatilojen yksittäiskävijöiden kohdalta. Tällöin vuosittainen tulon menetys liikuntapaikkapalveluille olisi n. 170 000€. Tämä tulisi huomioida liikuntapaikkapalveluiden talousarviossa negatiivisena vaikutuksena nettotulokseen. 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2715/2017 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Ritva Hakulinen poistui klo 17.19 tämän asian esittelyn aikana.

 


 

 

 

 

                                                         

                                                         

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Liitteet

9

2715/2017 Valtuustoaloite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle  saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina ja I varapuheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Pekka Kantanen toimi kokouksen puheenjohtajana puheenjohtajan poistuttua kokouksesta.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa