Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2017/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 21

Asianro 6328/02.02.00/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnalle elokuun alun ta-2018 seminaarissa sekä elokuun varsinaisessa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 11.12.2017 ja talousarvion päätöskokous 18.12.2017.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2018 kokouksessa.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

 

·         toiminta-ajatuksen, toimintaympäristö ja sen muutokset, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet, toiminnan painopisteet, toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

·         toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen

·         mittariston

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018:

 

Toimintaympäristön muutoksissa on todettu mm. asiakasmäärän kasvu, kuntaliitoksen myötä laajentunut alue sekä ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntymisen luomat haasteet palveluiden järjestämiselle. Ennaltaehkäisy, etsivätyö, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö eri toimijoiden ja palvelualueiden välillä ovat keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on mm. organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistäminen hyödyntäen eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus, liikuntapaikkapalveluiden kehittäminen siten, että mahdollistetaan yksityinen palvelutuotanto, hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia sekä viestintää kehitetään ja tehostetaan, maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin sekä avustusten kohdentaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

 

Toimintatuotoissa Musiikkikeskuksen remontti aiheuttaa tulojen alenemista ja toimintakuluissa kasvua aiheuttaa eniten sisäisten vuokrien kasvu yleiskorotuksesta ja tilamuutoksesta johtuen.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu sivukulujen aleneminen, mahdollisia palkankorotuksia esityksessä ei ole huomioitu.

 

Kalustoinvestoinneissa suurimpina esityksinä on Nilsiän ja Karttulan kirjastojen kalustaminen, Kuopio-hallin esiintymislava ja tulostaulu sekä teatterin valaisinkaluston uusiminen, jota ei uudistettu peruskorjauksen yhteydessä.

 

Vuoden 2018 talousarviota käsitellään 21.9.2017 johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, jossa kuullaan kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa tehdyt mahdolliset linjaukset ja sen vuoksi talousarvioesitys tehdään vasta kokouksessa.

 

Liitteinä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti, kalustoinvestointiesitys sekä alustava yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo. Käyttötalouden euroesitys ja mittarit esitellään kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

2

6328/2017-2 Talousarvioteksti 2018

 

3

6328/2017-2 Alustava yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelo 2018 - 2021

 

4

6328/2017-2 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys tehdään kokouksessa.

 

Päätös                                            Kokouksessa jaettiin pöydälle palvelualuejohtajan päätösehdotus:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi:

 

Käyttötalouden osalta:

 

Ta-2018 esitys

Muutos edelliseen vuoteen / €

Muutos edelliseen vuoteen / %

Toimintatuotot

8 985 277

-549 200

-5,8 %

Toimintakulut

-45 769 726

- 140 124

0,3 %

Toimintakate

-36 784 449

-689 324

1,9 %

 

Kalustoinvestointien osalta:

-         toimintakulut -0,731 M€

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta valmistelua jatketaan ja kaupunginvaltuuston myöntämä resurssi tuodaan tiedoksi käyttösuunnitelman yhteydessä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yllä mainitun palvelualuejohtajan esityksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa