Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6943/2017 Sijaintikartta

 

 

§ 56

Asianro 6943/10.02.06.03/2017

 

 

Kadun nimimuutos, 23. kaupunginosa (Kelloniemi) Mastotien osa

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimet esityksen mukaisesti:

 

Nimen muutosten perusteet

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 23-Kelloniemi, FinnHEMS yhteydessä muodostettiin katualue teollisuuskorttelialueella toteutetulle ”kadulle”. Muodostettu katualue oli Mastotien jatkeena, joten se nimettiin Mastotieksi. Nyttemmin on selvinnyt, että muodostetun katualeen varrella vuodesta 2002 olleille yrityksille (4 kpl) oli annettu osoitteet Kellonkärki- nimellä. Näin ollen osoitteen muutoksista aiheutuisi kohtuutonta haittaa ko. yrityksille ja on tarkoituksen mukaista sekä perusteltua muuttaa ko. osuus Mastotietä Kellonkärjeksi.  Kyseessä olevalta kadun osalta ei ole annettu Mastotielle vielä osoitenumeroita. Mastotien nykyinen osoitenumerointi puolestaan on aloitettu Kellonkierron ja Mastotien risteyksestä länteen, Kelloniementietä kohti. Tämän vuoksi Mastotielle jo annetut 4 osoitenumeroa tulisi myös korjata, mikäli nimi nyt jätettäisiin muuttamatta.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Jatkotoimenpiteet                    Tässä tapauksessa kadun nimen muutos aiheuttaa yksittäisiä muutoksia osoite- ja opaskarttoihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Lisäksi muutos aiheuttaa tarpeen tarkistaa alueen katunimikylttien oikeellisuus ja riittävyys.

 

Hyväksyvä viranomainen       

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

23. kaupunginosan (Kelloniemi) Mastotien liitekartalle rajatun osan nimi esitetään muutettavaksi muotoon Kellonkärki.

 


 

Perustelut:

 

Muutoksen myötä neljän yrityksen osoite Kellonkärjeltä säilyy ennallaan, eikä Mastotieltä annettuja osoitenumeroita tarvitse korjata. Muutoksesta ei aiheudu haittaa muille alueen kiinteistöille.

 

 

Vaikutusten arviointi                Muutoksesta ei aiheudu haittaa muille alueen kiinteistöille.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimet edellä olevan esityksen mukaisesti.

 

 

Liitteet

24

6943/2017 Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 44 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa