Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 04.10.2017/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 7071/00.00.00.01/2017

 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen presidentinvaalissa 2018

 

 

 

                   Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2018 ja mahdollisen II kierroksen osalta 31.1.-6.2.2018

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 3.11.2017 mennessä.

 

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Ministeriö suosittelee ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista sellaisiin paikkoihin, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan.

 

 

 

Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa

 

Kunnalla on edellä mainituin tavoin mahdollisuus järjestää harkintansa mukaan ennakkoäänestys myös omana toimintana.

 

Kaupungin järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, yliopiston tiloissa (Studentia), kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaningan kirjastolla, Mäntylän palvelutalolla, Petosen seurakuntatalolla, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken virastotalolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti virastotalolla, Palonurmen koululla, Siikajärven kyläkaupalla ja Pajulahden koululla.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Paikkojen lukumäärä on myös riittävä ja niiden ylläpito onnistui käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Erityisesti kaupungintalolla äänestäjiä kävi runsaasti.

 

Ennakkoäänestyksen järjestely vuoden 2018 presidentinvaalissa

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin. Äänestyspisteiden päivittäisiin aukioloaikoihin on tehty joitakin muutoksia äänestyksen sujuvuuden varmistamiseksi.   

 

Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta yliopiston ennakkoäänestyspaikkaa, jossa äänestystä ei toimiteta viikonloppuna oppilaitoksen ollessa suljettuna sekä Nilsiässä olevia ennakkoäänestyspaikkoja, joiden osalta noudatetaan aiempaa käytäntöä.

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa olisivat siten seuraavat:

 

 

Ennakkoäänestyspaikka                         Päivä             Aukioloaika

 

 

1.       Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio

                                           

                                                                 17.–19.1         12–20

                                                                 20.-21.1         12–18

                                                                 22.–23.1        12–20

                                                                 31.1.–2.2       12–20

                                                                 3.-4.2            12–18

                                                                 5.–6.2           12–20

 

 

2.      Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio

                     

                                                                 17.–19.1         12–20

                                                                 20.-21.1         12–18

                                                                 22.–23.1        12–20

 

                                                                 31.1.–2.2       12–20

                                                                 3.-4.2            12–18

                                                                 5.–6.2           12–20

                                           

 

3.      Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         12–20

                                                                 20.-21.1         12–18

                                                                 22.–23.1        12–20

 

                                                                 31.1.–2.2       12–20

                                                                 3.-4.2            12–18

                                                                 5.–6.2           12–20

 

 

 

4.      Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         12–20

                                                                 20.-21.1         12–18

                                                                 22.–23.1        12–20

 

                                                                 31.1.–2.2       12–20

                                                                 3.-4.2            12–18

                                                                 5.–6.2           12–20

 

 

 

5.      Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus (Studentia-rakennus), Yliopistonranta 3, 70210 Kuopio

 

                                                                 17.–19.1         10–15

                                                                 22.–23.1        10–15

 

 

                                                                 31.1.-2.2        10-15

                                                                 5.-6.2            10-15

 

 

6.      Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi

 

                                                                

                                                                 17.1                13–19

                                                                 18.–19.1        9–15

                                                                 20.–21.1        10–15

                                                                 22.1               13–19

                                                                 23.1               9–15

 

                                                                 31.1                13–19

                                                                 1.–2.2            9–15

                                                                 3.–4.2           10–15

                                                                 5.2                 13–19

                                                                 6.2                 9–15

 

 

 

7.      Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi

 

                                                                

                                                                 17.-19.1          10–16

                                                                 20.–21.1        10–15

                                                                 22.–23.1        13–19

 

                                                                 31.1.-2.2        10–16

                                                                 3.–4.2           10–15

                                                                 5.–6.2           13–19

                     

 

 

8.      Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–18.1         13–19

                                                                 19.1                10–16

                                                                 20.–21.1        10–15

                                                                 22.–23.1        13–19

 

                                                                 31.1–1.2         13–19

                                                                 2.2                 10–16

                                                                 3.–4.2           10–15

                                                                 5.–6.2           13–19

 

 

 

9.      Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         11–19

                                                                 20.–21.1        10–15

                                                                 22.–23.1        11–19

 

                                                                 31.1.–2.2       11–19

                                                                 3.–4.2           10–15

                                                                 5.–6.2           11–19

 

 

10.   Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimintakeskus Mäntylä, Untamonkatu 5, 70500 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         14–18

                                                                 20.–21.1        10–14

                                                                 22.–23.1        14–18

                                                                

                                                                 31.1.–2.2       14–18

                                                                 3.–4.2           10–14

                                                                 5.–6.2           14–18

 

 

11.    Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

                                                                

                                                                 17.–19.1         9–20

                                                                 20.-21.1         10–18

                                                                 22.–23.1        9–20

 

                                                                 31.1.–2.2       9–20

                                                                 3.-4.2            10–18

                                                                 5.–6.2           9–20

 

 

 

12.   Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         10–15

                                                                 20.–21.1        10–14

                                                                 22.–23.1        10–15

 

                                                                 31.1.–2.2       10–15

                                                                 3.–4.2           10–14

                                                                 5.–6.2           10–15

 

 

 

13.   Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         11–15

                                                                 20.–21.1        10–14

                                                                 22.–23.1        11–17

 

                                                                 31.1.–2.2       11–15

                                                                 3.–4.2           10–14

                                                                 5.–6.2           11–17

 

 

 

14.   Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

                                                                

                                                                 17.–19.1         11–17

                                                                 20.–21.1        10–14

                                                                 22.–23.1        11–17

 

 

                                                                 31.1.–2.2       11–17

                                                                 3.–4.2           10–14

                                                                 5.–6.2           11–17

 

 

 

 

15.   Palonurmen koulu, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi

 

                                                                

                                                                 17.1                9–11

 

                                                                 31.1                9-11

 

 

16.   Siikajärven kyläkauppa, Karintie 237, 73830 Siikajärvi

 

                                                                

                                                                 17.1                13–15

 

                                                                 31.1                13-15

 

 

17.   Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 21, 73360 Pajulahti

 

                                                                

                                                                 18.1                16–18

 

                                                                 1.2                 16-18

 

 

18.   Juankosken virastotalo, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

                                           

                                                                                                            

                                                                                                             17.-19.1          11-17

                                                                                                             20.-21.1         10-14

                                                                                                             22.-23.1         11-17

 

                                                                                                             31.1.-2.2        11-17

                                                                                                             3.-4.2            10-14

                                                                                                             5.-6.2            11-17

 

 

19.   Maaningan kirjasto, Keskusraitti 3, 71750 Maaninka

 

                                                                

                                                                 17.1                9–15

                                                                 18.1                13-19

                                                                 19.1                9-15

                                                                 20.–21.1        10–14

                                                                 22.1               13-19

                                                                 23.1               9-15

 

                                                                 31.1                9–15

                                                                 1.2                 13-19

                                                                 2.2                 9-15

                                                                 3.–4.2           10–14

                                                                 5.2                 13-19

                                                                 6.2                 9-15

 

                                           

 

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Puheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 presidentinvaalin yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa