Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 135

Asianro 1479/01.00.02/2016

 

 

Poliittisen edustajan nimeäminen yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkauttavaan projektiin

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

Viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä sekä työnantajilla, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee olla kaikkia syrjintäperusteita koskeva voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2016 ja kaupunginvaltuusto 6.2.2017 Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Vuonna 2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta ja kuntakonsernien yhteisöltä suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä mm. arvioinnin tekemistä yhdenvertaisuustilanteesta ja sen pohjalta suunnitelman laatimista. Tasa-arvolakia on uudistettu mm. niin, että sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ehkäisy sisältyy tasa-arvolakiin vuodesta 2015.

 

Kuntaliitto on kutsunut viisi suomalaista pilottikuntaa oikeusministeriön johtamaan Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe -projektiin, jonka yleistavoitteena on tukea yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa kunnissa. Toteutusaika on vuosina 2017 - 2018 niin, että Kuntaliiton osuus toteutetaan pääosin 1.8.2017 – 31.7.2018 välisenä aikana. Lisäksi koko hankkeen yhteinen loppuseminaari pidetään loppuvuonna 2018.

 

Strategia ja kehittäminen –yksikkö on sopinut Kuopion osallistumisesta projektiin. Rahoitus tulee EU:n oikeudet, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020). Viisi kutsuttua pilottikuntaa ovat Oulu, Tampere, Utsjoki, Vaasa ja Kuopio. Työskentelymuotoina ovat mm. työpajat, vertaisarvioinnin opintomatka Ruotsiin ja yhteisen aineiston valmistelu. Hankkeessa tuotetaan hyvien käytäntöjen opas kunnille yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanosta. Pilottikuntien kustannukset maksetaan hankkeen budjetista, kunnilta ei edellytetä omaa suoraa rahoitusta. Hankkeen Kuopion osuutta hallinnoi ja yhteystahona toimii elinvoima- ja konsernipalvelujen strategia ja kehittäminen –yksikkö. Kaikissa pilottikunnissa osoitetaan hankkeeseen myös poliittinen edustaja.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Raija Kovanen

puh. +358 17 18 2131

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää poliittisen edustajan yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkauttavaan projektiin vuosiksi 2017-2018.

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Harri Auvinen esitti, että poliittiseksi edustajaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkauttavaan projektiin valitaan Veera Willman.

 

                                                      Keskustelun kuluessa jäsen Jaakko Kosunen esitti, että poliittiseksi edustajaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkauttavaan projektiin valitaan Tuula Väätäinen.

 

                                                      Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin ja että pöytäkirjantarkastajat toimivat vaalitoimituksessa ääntenlaskijoina.

 

                                                      Toimitetussa vaalissa Veera Willman sai 3 ääntä ja Tuula Väätäinen 8 ääntä, joten kaupunginhallitus oli valinnut Tuula Väätäisen poliittiseksi edustajaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa jalkauttavaan projektiin vuosiksi 2017-2018.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa