Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.11.2017/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

184 §

13.11.2017

 

§ 64

Asianro 8592/00.00.01.01/2017

 

 

Ylimääräinen asia / Eronpyyntö Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä / John Rolls

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 13.11.2017 184 §

 

 

                                            John Rolls (kesk.) on pyytänyt eroa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä muiden päällekkäisten luottamustehtävien

                                            johdosta.     

 

                                            Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

 

                                           

                                            Merkitään, että kaupunginvaltuusto  on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut John Rollsin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esa Pitkäsen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

 

                                           

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa 20.11.2017 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle ylimääräisenä asiana, että kaupunginvaltuusto myöntää John  Rollsille eron Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen toimikauden loppuun saakka.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että asia käsiteltiin asiakohdan 8 käsittelyn jälkeen.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto myöntää John  Rollsille eron Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen toimikauden loppuun saakka.


Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväkseen.

 

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti John Rollsille eron Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi valtuutettu Jaakko Kosusen ehdotuksesta  yksimielisesti Sami Räsäsen toimikauden loppuun saakka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa