Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 195

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 195

Asianro 8741/02.05.01.00/2017

 

 

Tapahtuma-avustus Voimistelupäivät ja LUMO-finaali 4.-7.6.2020

 

 

                                                      Tapahtumatyöryhmä 20.11.2017

                                                     

Suomen Voimisteluliitto on tarjonnut Kuopion Reippaan Voimistelijoille mahdollisuutta järjestää Kuopiossa 4.-7.6.2020 samanaikaisesti Voimistelupäivät ja LUMO-festivaalin. Seura on ilmoittanut, että näiden tapahtumien antamien kokemusten sekä näyttöjen jälkeen tavoite on hakea Suomen

Gymnaestrada -tapahtumaa Kuopioon vuodeksi 2022.

 

                                                      Hakemus vuoden 2020 Voimistelupäivien ja LUMO-festivaalin järjestämisestä on jätettävä Suomen voimisteluliitolle 30.11.2017 mennessä. Voimisteluliitto on hakijan ilmoituksen mukaan suhtautunut myönteisesti hakemukseen, mutta toivoo hakemukseen myös isäntäkaupungin kantaa tapahtuman tukemisesta, mitä myös seura tarvitsee.

 

Voimistelupäivät on Suomen Voimisteluliiton suurin vuosittain järjestettävä voimistelutapahtuma. Voimistelupäivät kokoaa yhteen joukkuevoimistelun, kilpa-aerobicin, rytmisen voimistelun, naisten telinevoimistelun, miesten telinevoimistelun, TeamGymin, trampoliinivoimistelun ja akrobatiavoimistelun samaan tapahtumaan kilpailemaan, esiintymään, kannustamaan ja viihtymään.  Osallistujien ikähaitari on laaja aina lasten Stara-tapahtumasta ikämiehiin. Osallistujia on noin 3000 ja tuomareita reilut 200.

 

Voimistelun ja tanssin LUMO on on tarkoitettu kaiken ikäisille tytöille ja naisille, miehille ja pojille sekä kaikille voimistelulajeille. Osallistujia finaalissa on noin 1200 ja vapaaehtoisia noin 80.

 

Yhdistettyjen Voimistelupäivien ja LUMO-finaaliin osallistujamäärä tulee olemaan arviolta 6000. Jyväskylässä Voimistelupäivillä vuonna 2017 tehdyn tapahtumatutkimuksen mukaan puolet osallistujista tuli tapahtumaan perheenjäsentensä kanssa. Näin voidaan arvioida, että tapahtuma toisi toteutuessaan kaupunkiin 20 000 kävijää. Saman tutkimuksen mukaan voidaan olettaa, että 6000 osallistujasta noin 30% yöpyy hotelleissa ja rahaa vierailijat vierailunsa aikana 112 euroa/henkilö, mikä tarkoittaisi Kuopioon noin 2,2 milj. euron matkailutuloa.

 

Suomen Gymnaestradan voidaan toteutuessaan vuonna 2022 odottaa tuovan Kuopioon noin 10 000 osallistujaa.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat hakee Kuopion kaupungilta tukea seuraavasti:

 

-        Koulumajoitus ilman tilavuokria 1500 henkilölle 4.-7.6.2020. Tuen laskennallinen arvo on Power-cupiin tehtyjen laskelmien perusteella noin 21 000 euroa.

-        Kuopio-hallin, Kuopion Musiikkikeskuksen ja Kuopion kaupunginteatterin tapahtuma-aikaisia vuokrakuluja alustavien tarjousten mukaisesti yhteensä 39 600 euroa.

-        Puijo Areenan vuokrakuluja alustavan tarjouksen mukaisesti 14 500 euroa.

-        Tapahtuma-avustusta tarvittavien varusteiden ja palveluiden hankinta, telineiden siirtoihin Jyväskylästä ja Tampereelta sekä muiden tarvittavien tilojen ja alueiden vuokriin yhteensä 35 000 euroa.

-        Tukea tarvittavien telineiden ja muiden voimistelun suorituspaikkoihin liittyvien varusteiden hankintaan Kuopion Reippaan voimistelijoiden omistukseen ja sijoitettavaksi Puijo Areenaan yhteensä 250 000 euroa vuosille 2018–2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Tapahtumien hyvinvointi- ja yritysvaikutukset ovat positiiviset

 

 

Esitys                                            Kuopion Reippaan Voimistelijoiden (KRV) esitys järjestää Voimistelupäivät ja LUMO-festivaali Kuopiossa 2020 sekä tavoite hakea myös Suomen

                                                      Gymnaestrada -tapahtumaa vuodeksi 2022 ovat rohkeita ja kannatettavia toimia. Toteutuessaan tapahtumat käynnistäisivät Kuopiossa uuden, suuria massoja liikuttavan, tapahtumalajin, jonka suurtapahtumia ei Kuopiossa ole järjestetty. Tapahtumat palvelevat hyvin kaupungin asettamia hyvinvointitavoitteita, tarjoavat kaupunkimarkkinoinnin kannalta hyviä kanavia sekä ovat taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä. Voimistelutapahtumat sopivat hyvin myös valmistuvan Puijo Areenan toimintaan.

 

Neuvotteluissa tapahtumajärjestäjän kanssa selvisi, että vuodeksi 2020 valmistuvaksi suunniteltuun Puijo Areenan kalustukseen ei kuulu Voimistelupäivien edellyttämiä varusteita. KRV esittää, että kaupunki tukisi täysimääräisesti noin tarvittavien varusteiden ostamista seuran omistukseen. Varusteisiin esitetty summa on niin suuri, että hankinta ei ole perusteltua vain Voimistelupäivien ja LUMO-festivaalin tarpeita varten, vaan mahdollisen hankintapäätöksen pitää pohjautua myös muuhun päivittäisen käyttötarpeen tyydyttämiseen.

 

Tapahtumaryhmä katsoo, että tapahtuma-avustusta ei ole tarkoitettu suurien investointien rahoitukseen. Tapahtuma-avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti tapahtumajärjestäjän tapahtuma-aikaisia kuluja.

 

Tapahtumaryhmä esittää, että Kuopion Reippaan voimistelijoita voidaan tukea haetulla tavalla koulumajoitustilojen sekä tarvittavien suorituspaikkojen tilavuokrien osalta.

 

Tapahtumaryhmä esittää, että varustehankintoja ei KRV:n esittämällä tavalla hyväksytä. Lisäksi huomioitava epävarmuustekijä on Puijo Areenan valmistuminen riittävän ajoissa tapahtumien kannalta vuonna 2020.

 

Tapahtumajärjestäjä voi tarkentaa hakemustaan esityksellä voidaanko tapahtumat järjestää kaupungin nykyisissä tiloissa sekä kuluarviolla tarvittavien varusteiden lainaamisesta ja vuokraamisesta sekä pienimuotoisesta ostamisesta.

Tämän arvion jälkeen voidaan tehdä esitys kaupungin suorasta tapahtuma-avustuksesta Kuopion Reippaan Voimistelijoille Voimistelupäivien ja LUMO-festivaalin tukemiseksi.

                                                     

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen ja valtuuttaa tapahtumaryhmän käymään jatkoneuvotteluja tapahtumien edellyttämien olosuhteiden järjestämiseksi vuodelle 2020.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa