Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2978/2017 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 47

Asianro 2978/02.05.02.01/2017

 

 

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa 2017 / Tukeva-työvalmennussäätiö sr

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeiden kuntarahoitusosuuksiin on varattu määrärahaa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarviossa. Hankkeilla etsitään uusia toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja. Hankkeilla tavoitellaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden tukemista. Hankkeiden rahoitus koostuu kaupungin, Ely-keskuksen ja hakijan osuuksista. Rahoitus on osa Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 EU-rakennerahasto-ohjelman mukaista kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä Kuopiossa.

 

Tukeva-työvalmennussäätiö rs hakee 10.580 euron kuntarahoitusosuutta SUUNTO-suuntana toimijuus-hankkeelle 1.1.—31.12.2018.

 

Suunto –hankkeen tavoitteena on kehittää kuntoutuspalveluiden nivelvaiheisiin palvelumalli, joka hyödyntää toiminnallista kuntoutusta. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja kuntoutuksen polun nivelvaiheisiin, jotta asiakkaalle turvattaisiin riittävä tuki sosiaalisten taitojensa, opiskelu- ja työelämätaitojensa sekä opinto- ja työvalmiuksiensa kehittämiseen siten, että he voisivat seuraavassa kuntoutumisen vaiheessa siirtyä työllistymistä edistäviin palveluihin.

 

Suunto –hankkeessa:

A ) Kehitetään osallisuutta ja aktiivisuutta tukeva toiminnallisen  kuntoutuksen malli, jonka keskiössä on hallittujen asiakassiirtymien turvaaminen kuntoutuksesta opiskeluun ja työllistymistä tukeviin palveluihin.

 

B) Rakennetaan kehittämistyön tueksi yhteistyöverkosto, joka osallistetaan hankkeen toimintamallin ja työtapojen kehittämiseen. Yhteistyöverkoston kokoamiseen liittyen järjestetään hankkeen teemaan liittyvä avoin seminaari/koulutuspäivä.

 

C) Kehitetään ja tarjotaan kohderyhmään kuuluville henkilöille heidän omaa toimijuuttaan ja yhteiskuntaosallisuuttaan tukevaa toimintaa ja toimintaympäristöjä. Heille tarjotaan myös yksilöllistä apua itsenäisen ja omaehtoisen toimijuuden vahvistamisen tueksi.

D) Tiedotetaan hankkeen tuloksista sekä kehittämisverkoston tilaisuuksissa, että verkostotapaamisissa. Hankkeen tuloksia viedään eteenpäin myös Valtakunnallisen työpajayhdistyksen verkostossa sekä alueellisissa verkostoissa.

Hanketta tullaan myös esittelemään erilaisissa tapahtumissa ja sen loppuraportti julkaistaan Tukevatyövalmennussäätiön www-sivuilla.

 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat kuntoutumassa kohti opiskelua tai työelämää, mutta tarvitsevat vielä vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiinsa ennen siirtymistä opiskelemaan tai töihin.

 

Hankkeen kokonaiskulut ovat 70.533 €, josta Ely-keskuksen rahoitus 56.426 € (80%), hakijan omarahoitus 3.527 €(5%) ja kuntarahoitus 10.580 € (15%).

 

Hakija laskuttaa kuntarahoitusosuuden hankkeen alkaessa. Laskutusosoite: Kuopion kaupunki /HEP, Kansalaistoiminnan yksikkö, PL 3016, 70090 KUHILAS.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää 10.580 euron kuntarahoitusosuuden maksamisesta Tukeva-työvalmennussäätiön Suunto-hankkeelle.

 

Liitteet

12

2978/2017 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh. +358 44 718 4000

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Leila Savolainen katsoi olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa