Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkastettu edellisen kerran lautakuntien kokouksissa 13. ja 14.12.2016 vastaamaan vuoden 2017 alusta toteutettua palvelualueuudistuksen toista vaihetta. Vuoden 2017 aikana on tarkastettu kaupungin hallintosääntö ja hallintosääntöön on sisällytetty palvelualueiden johtosääntö sekä johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa. Nämä muutokset edellyttävät myös palvelualueen toimintasäännön tarkistamista.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 12.12.2017 käsitellyt osaltaan palvelualueiden toimintasäännön.

 

Nyt esitettävässä luonnoksessa palvelualueiden toimintasäännöksi on poistettu viittaukset johtosääntöihin ja ne on korvattu viittauksella hallintosääntöön. Keskeisimmät korjaukset tältä osin on tehty lukuihin I (Yleinen osa) ja II (Viranhaltijoiden yleinen toimivalta ja tehtävät).

 

Luvussa II (Viranhaltijoiden yleinen toimivalta ja tehtävät) on tarkennukset tehty §3:n, jossa työnjohtaja-kohtaan on täydennetty ja lisätty mm. kirjaston toimintaan liittyvien järjestelyjen mukanaan tuomat täsmennykset sekä taidelaitosten osalta käyttöpäälliköt. Merkittävin muutos luvussa II on §5:ssä, jossa hankinta valtuudet on päivitetty vastaamaan kaupunkiympäristön ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden valtuuksia.

 

Luvussa III, (Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta), tarkennuksia on tehty pykäliin 8, 9 ja 11, joissa on täsmennetty talouspäällikön ja tietohallintopäällikön tehtäviä (§8) sekä §9:ssä poistettu viittaus palvelualueiden johtosääntöön.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun oppimisen palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden erityisen toimivallan osalta (11§) on täsmennetty kohdassa A. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, kirjastotoimen johtajan vastuita ja tehtäviä, kansalaisopiston rehtorin ja uutena kohtana  kansalaisopiston aluerehtorin tehtäviä ja vastuita sekä lisätty taidelaitosten, Musiikkikeskus ja Teatteri, käyttöpäällikön ja teknisentehtävät työnjohtajina.

 

Edelleen em. §11:n kohtaan B: Kasvun ja oppimisen palvelualue on tarkennettu opetusjohtajan, perusopetuspäällikön, perusopetuksen rehtorin, iltapäivätoiminnan suunnittelijan ja lukio-opetuspäällikön tehtäviä. Lukio-opetuspäällikön osalta tehtäväkuvan täsmentäminen liittyy perusopetus ja nuorisopalvelujen järjestelyyn, jossa perusopetuksen palveluprosessia täydennetään toisella perusopetuspäälliköllä. Tämän järjestelyn myötä lukio-opetuspäällikön tehtäviin tulee toisen asteen yhteistyön Kuopion alueen urheiluakatemia ja ISOverstas.

 

Esityksen liitteenä on luonnos uudesta toimintasäännöstä sekä tarkempi erittely muuttuneista kohdista.

 

Uusi toimintasääntö tulee voimaan lautakuntien hyväksynnän jälkeen (§20).

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan yllä esitellyt muutokset ja täsmennykset palvelualueiden toimintasääntöön siten, että palvelualueiden toimintasääntö astuu voimaan ja noudatettavaksi 1.1.2018, kun sekä kasvun ja oppimisen lautakunta että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ovat ne hyväksyneet ja pöytäkirjat on tarkastettu.

 

Liitteet

9

1144/2014 Toimintasääntöluonnos

 

10

1144/2014 Toimintasäännön muuttaminen esittelyliite

 

11

1144/2014 Organisaatio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Leila Savolainen poistui kokouksesta klo 17.41 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa