Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 205

Asianro 9126/08.00.00/2017

 

 

Moottorikelkkareittien ja -urien tilanne Kuopiossa

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                      Kuopiossa on tällä hetkellä kohtalaisen kattava moottorikelkkaura- ja reittiverkosto.  Moottorikelkkauraa tai -reittiä on käytössä yhteensä yli 400 kilometriä, mistä maa-alueella on noin 300 km.  Urat ja reitit kulkevat Kuopiossa yli 1000 kiinteistön alueella, mistä pääosa on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Moottorikelkkaurista ja reiteistä vastaa reitin pitäjänä Kuopion kaupunki.  Moottorikelkkailulla on Kuopiossa erityinen merkitys osana matkailun palveluita.

 

Kuopion kaupunki osallistui moottorikelkkareittien virallistamishankkeeseen

(MOVIRA ) vuosien 2012 – 2014 aikana. Hankkeella saatiin Kuopion ja Koillis-Savon seutukuntien alueilla edistettyä moottorikelkkailun olosuhteita, mutta hanke jäi monilta osin pahasti keskeneräiseksi.  Hankkeella aikaansaadut reittisuunnitelmat eivät ole resurssipulan vuoksi edenneet. Myös osa moottorikelkkaurien maanomistajasopimuksista on vanhentunut tai vanhenemassa. 

 

On suuri riski, että ne aikaansaannokset mitä MOVIRA-hankkeella ja aiempien moottorikelkkailun edistämiseen tehtyjen panostusten tuloksena on saatua aikaan, ollaan menettämässä henkilöresurssoinnin puuttuessa.  Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu yhden projektihenkilön palkkaamiseen. Projektihenkilön avulla pyritään turvaamaan nykyisen moottorikelkkauraston toimivuus sekä edistämään laadittujen moottorikelkkareittisuunnitelmien virallistamista. Pidemmällä aikavälillä on syytä selvittää mahdollisuutta hoitaa moottorikelkkareitistöjä maakunnallisena toimintana niin kuin se on toteutettu esim. Pohjois-Karjalan alueella.    

 

Moottorikelkkareittien ja urien tilanteesta on laadittu erillinen muistio 27.11.2017 ja kartta, missä on esitetty tämänhetkinen tilanne tarkemmin.  Muistio on esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Moottorikelkkailulla on sekä suoria että välillisiä positiivisia työllisyysvaikutuksia matkailualalla.  Moottorikelkkailun ympäristövaikutukset arvioidaan moottorikelkkareittien reittisuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

 

Esitys                                            Kaupunginhallitus keskustelee aiheesta ja merkitsee Kuopion  moottorikelkkareittien ja -urien tilanteen tiedoksi. 

 

 

 

Liitteet

1

9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017

 

2

9126/2017 Moottorikelkkaurat ja reitit selvitys 27112017

                                                     

 

                                                      Valmistelija                                                         

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa