Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 28.03.2018/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 6

Asianro 2447/00.02.03/2018

 

 

Tiedonannot 28.3.2018

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

2447/2018                                     Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

 

2447/2018                                     Selvitys hyötyjätteiden keräyksen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista (2/2018). Selvityksessä tarkasteltiin erilliskerättävien jätelajien (biojäte, metalli sekä lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset) keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemisvaikutusta, kustannuksia ja kierrätysasteita eri laajuudella toteutettavissa keräysvaihtoehdoissa. Selvitys kattoi Kuopion, Kaavin, Lieksan, Pieksämäen ja Suonenjoen taajamat eli toimialueen erityyppisiä kuntia, joiden osalta nykytilatiedot perustuvat kesäkuun 2017 tietoihin. Tuloksia voidaan hyödyntää hyötyjätteiden keräyksen laajuudesta päätettäessä. Tulosten osalta on huomioitava, että selvityksessä ei ole otettu huomioon muita ympäristövaikutuksia kuin ilmastovaikutukset. Vaikutusten lisäksi on hyötyjätteiden keräystä koskevissa päätöksissä otettava huomioon EU-sääntelyssä asetetut, tulevaisuudessa yhä tiukkenevat kierrätysvelvoitteet.

 

2447/2018                                     Kirje saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksistä sekä omatoimisesta käsittelystä (kirjepohja) sekä lomake saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelystä ilmoittamiseen. Kirje ja lomake liittyvät saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaan, jota aloitetaan pilottialueella Lieksassa. Kirjeitä lähetetään niille vakituisille asuinkiinteistöille, jotka sijaitsevat jätevesiviemäriverkoston ulkopuolisella alueella, mutta joilta ei ole toimitettu saostus- tai umpisäiliölietteitä jätevedenpuhdistamolle minkään jätehuoltorekisteriin merkityn kuljetusyrittäjän toimesta. Kirjeessä ohjeistetaan säännösten mukaisiin tyhjennyksiin sekä omatoimisesta käsittelystä ilmoittamiseen.

 

2447/2018                                     Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 21.11.2017-19.3.2018.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

7

2447/2018 Luettelo viranhaltijapäätöksistä 21.11.2017-19.3.2018.

 

Viiteaineisto

1

2447/2018 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

2

2447/2018 Selvitys hyötyjätteiden erilliskeräyksen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

2447/2018 Kirje saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksistä sekä omatoimisesta käsittelystä

 

4

2447/2018 Lomake saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä ilmoittamiseen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

Mirkka Koljonen

puh. +358 44 718 5065

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa