Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.01.2018/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 170/02.05.01.00/2018

 

 

Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet ja yksityistieavustusten haettavaksi julistaminen v. 2018

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Vuoden 2018 yksityistieavustukset julistetaan 24.1.2018 kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla.

 

Yksityistielain 95 §: ”Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnetyistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.”

 

Kaupunginhallituksen vahvistaman tavan mukaan kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous ja avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistiensä kunnossapitoon sekä perusparantamiseen.

 

Tiekuntien avustaminen vuonna 2017

 

Vuoden 2017 käyttötaloussuunnitelmassa oli varattu avustuksiin
830 000 euroa.

 

Kunnossapitoavustuksia myönnettiin 698 tiekunnalle sekä 7 jäätielle yhteensä 567 702 euroa.

 

Kunnossapitoavustus oli tieluokka /km: 

·          1-tieluokka 578 euroa

·          2-tieluokka 481 euroa

·          3-tieluokka 385 euroa

·          4-tieluokka 289 euroa.

 

Keskimääräinen kunnossapitoavustus oli 377 euroa/km.

 

Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2016 keskimäärin 835 euroa/km.

 

Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus. 

Perusparantamisavustusta myönnettiin 23 tiekunnalle yhteensä 59 199 euroa. Avustuksen suuruus oli enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset.

 

Esityksen perustelut                 Vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin 830 000 euroa.

 

Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 1302 kpl yhteensä 2 778 km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia on reilut 700 tiekuntaa, yhteensä yli 1 500 km.


Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot (yksityistieasetus 2.luku § 12). 

 

Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti:

·          1-tieluokka 16 tiekuntaa

·          2-tieluokka 36 tiekuntaa

·          3-tieluokka 266 tiekuntaa

·          4-tieluokka loput,

·          jääteitä 8.

  

Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia (yksityistieasetus 2.luku § 13):

·          1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50

·          2-kunnossapitoluokka kerroin 1,25

·          3-kunnossapitoluokka kerroin 1,00

·          4-kunnossapitoluokka kerroin 0,75.

 

Avustusta haetaan sähköisesti e-lomakkeella ja lomake löytyy internet-osoitteesta: http://www.kuopio.fi/yksityistiet.

 

Lomakkeen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet.

 

Vaikutusten arviointi                Sähköinen asiointi ohjaa myös tiekuntia ympäristövastuulliseen toimintaan.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta julistaa kunnossapito- ja perusparantamisavustukset haettavaksi oheisella kuulutuksella ja ne myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille seuraavin perustein:

 

Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 1 100 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 65 %.

 

Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään:

·          1-tieluokka 578 euroa

·          2-tieluokka 481 euroa

·          3-tieluokka 385 euroa

·          4-tieluokka 289 euroa.

 

Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus.

 

Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista. Avustussummasta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus.

 

Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta. Avustussumasta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset.

 

Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta.

Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita tuodaan se lautakunnan päätettäväksi.

 

 

Liitteet

24

170/2018 Kuulutus avustuksista v. 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Annele Pesonen

puh. +358 44 718 2114

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa