Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 26.01.2018/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 538/00.00.00.01/2018

 

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistus

 

 

 

                                                      Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarkastaa sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu, lasketaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja lukumäärä merkitään pöytäkirjaan. 

 

                                                      Mikäli kunnassa ilmenee vaalilain 82 §:n tarkoittamia ns. pieniä äänestysalueita, on keskusvaalilautakunnan vaalisalaisuuden turvaamiseksi määrättävä ääntenlaskemisesta vaalilain edellyttämällä tavalla. Käytännössä on menetelty siten, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä muun jäsenen kanssa vie vaalipäivän äänestyksen aikana äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan.

 

                                                      Pienten äänestysalueiden määrä voidaan todeta ennakkoäänestyksen päätyttyä 23.1.  

 

                                                      Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisesta (kappale 5) ja pieniin äänestysalueisiin liittyvistä menettelyistä (kappale 9) on kerrottu tarkemmin oikeusministeriön ohjeessa nro 1.   

 

 

 

Liitteet

3

538/2018 Vaalikuoret äänestysalueittain ennakkoon äänestäneet

 

4

538/2018 Äänestysaktiivisuus kunnassa

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.

Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle oli määräaikaan mennessä saapunut 34.778 ennakkoäänestysasiakirjaa.

Seuraavat ennakkoäänestysasiakirjat jätetään vaalilain 63 §:n nojalla ottamatta huomioon ja muut äänestysasiakirjat hyväksytään:

- xx; henkilö on jo äänestänyt (liite 1)
- xx; äänestäjän ja vaalitoimitsijan allekirjoitus puuttuu (liite 2)

  

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin ja todettiin, että hyväksyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 34.776 kappaletta jakautuen äänestysalueittain liitteen 3 mukaisesti.

 

Todettiin, että äänioikeusrekisteriin on tehty ennakkoon äänestäneistä merkinnät liitteen 4 mukaisesti.

 

Todettiin, että kunnassa ei ole äänestysaktiivisuus huomioiden vaalilain 82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa