Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2018/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9847/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 15

Asianro 9847/02.05.02.01/2017

 

 

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa 2018 / Pohjois-Savon Liikunta ry

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeiden kuntarahoitusosuuksiin on varattu määrärahaa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarviossa. Hankkeilla etsitään uusia toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja. Hankkeilla tavoitellaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden tukemista. Hankkeiden rahoitus koostuu kaupungin, Ely-keskuksen ja hakijan osuuksista. Rahoitus on osa Kestävää kehitystä ja työtä 2014–2020 EU-rakennerahasto-ohjelman mukaista kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä Kuopiossa.

 

Pohjois-Savon Liikunta ry hakee 14.759 euron kuntarahoitusosuutta Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018–2019-hankkeelle 1.4.2018–31.8.2019.

 

Yhä useammissa perheissä harrastamisen hinta rajoittaa tai jopa estää lasten/nuorten harrastamista. Myös aikuisten liikkumattomuus, huonot liikuntakokemukset ja haasteelliset elämäntilanteet heijastuvat monin tavoin koko perheen hyvinvointiin, lasten osallistumisen mahdollisuuksiin, liikunnallisen elämäntavan syntyyn sekä työikäisten työ- ja toimintakykyyn.

 

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus kokeilla eri lajeja ja löytää sitä kautta itselle ainakin yksi mieluisa harrastus, kokeilujen ja harrastuksen löytymisen tulisi olla mahdollista vielä aikuisiälläkin. Hankkeen Perheiden Liikuntalauantait tarjoavat yhdenvertaisesti taustoiltaan erilaisille kuopiolaisille perheille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua säännölliseen, ohjattuun ja osallistujille maksuttomaan toimintaan yhdessä koko perheenä, samanaikaisesti eri-ikäisten lasten kanssa. Perheiden Liikuntalauantait toteutetaan Pohjois-Savon Liikunnan ja kahdeksan eri lajin seuran/muun tahon yhteistyönä. Jokainen seura/taho vastaa neljän peräkkäisen Liikuntalauantain matalan kynnyksen toiminnan tuottamisesta. Hankkeessa yhteistyöllä ennen Perheiden Liikuntalauantaiden toimintakauden käynnistymistä toteutettava Perhetapahtuma innostaa perheitä osallistumaan Liikuntalauantaihin ja tarjoaa vinkkejä perheenä liikkumiseen kotona.

 

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia Tulevaisuusiltoja. Iltoihin kootaan eri toimintasektoreilta tulevia yhdistyksiä/muita tahoja sekä kaupungin edustajia ideoimaan ja suunnittelemaan uusia, yhteistyössä toteutettavia, matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja tietyille kohdennetuille työikäisten ryhmille (esim. diabeetikot, terveydellisiä riskitekijöitä omaavat, työttömät, nuoret työikäiset, 50+-vuotiaat). Perheiden Liikuntalauantaiden juurtuessa kaikille kuopiolaisille perheille on tarjolla uusi perheen yhteinen, lähes ympärivuotisen harrastus. Lisäksi niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin voivat Liikuntalauantaiden kokeilujen kautta löytää itselle mieluisan harrastuksen/lajin tai seuran, jonka toimintaan kiinnittyä. Hanke lisää liikettä vaikuttavasti niin osallistumiskerroilla kuin vapaa-ajallakin, edistää liikunnallisen elämäntavan syntymistä ja juurtumista perheisiin, työikäisten työ- ja toimintakyvyn myönteisiä muutoksia unohtamatta. Kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja sosiaalisen osallisuuden tukemisessa vahvistuu. Perheiden Liikuntalauantait luovat uuden väylän ohjautua ja kiinnittyä seuratoimintaan ja uudet harrastajat, jäsenet ja toimijat tukevat kolmannen sektorin elinvoimaisuutta. Hanke edistää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä monella tasolla.

 

Hankkeen kokonaiskulut ovat 98.391 €, josta Ely-keskuksen rahoitus 78.713 € (80%), hakijan omarahoitus 4.919 € (5%) ja kuntarahoitus 14.759 € (15%).

 

Hakija laskuttaa kuntarahoitusosuuden hankkeen alkaessa. Laskutusosoite: Kuopion kaupunki /HEP, Kansalaistoiminnan yksikkö, PL 3016, 70090 KUHILAS.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää 14.759 euron kuntarahoitusosuuden maksamisesta Pohjois-Savon Liikunta ry:n Perheiden Liikuntalauantait -hankkeelle.

 

 

Liitteet

12

9847/2018 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh. +358 44 718 4000

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa