Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2018/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1410/2018 Tilinpäätös 2017

 

 

§ 13

Asianro 1410/02.02/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

   9 774 477

9 580 469

-194 008

98,0

Toimintakulut

-45 879 741

-45 115 501

764 240

98,3

Toimintakate

-36 105 264

 -35 535 033

570 231

98,4

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toteutuma toimintakatteen osalta alitti talousarvion n. 570 000 €, toteutuma 98,4 %.

 

Bruttositovien yksiköiden osalta kaikkien palveluprosessien osalta tulos oli positiivinen. Suurin poikkeama talousarvioon oli kansalaistoiminnan palveluissa (95,95 %), jossa toimintatulot ylittyivät talousarviosta n. 60 000 € ja toimintakulut alittuivat n. 160 000 €. Poikkeamat koostuvat monesta eri tekijästä mm. hanke- ja asukastupatoiminta saatiin toteutettua budjetoitua tehokkaammin ja Ely-keskuksen hallinnoiman Kake-hankkeen omarahoitusosuus jäi alle talousarviossa varatun kuntaosuuden.

 

Nettoyksiköiden osalta suurimmat positiiviset poikkeamat talousarvioon oli kansalaisopistossa (n. 140 000 €) ja liikuntapaikkapalveluissa (n. 115 000 €). Kansalaisopistossa toimintatuotot ylittyivät ennakoitua suuremmista avustusrahoituksista sekä myyntituloista. Tuottavuutta lisättiin mm. kurssien täyttöasteen nostamisella.

 

Liikuntapaikkapalveluissa Nilsiän uimahallipalveluiden järjestäminen ei käynnistynyt aikataulussaan ja siitä syystä tulot toteutuivat n. 210 000 € ja menot n. 150 000 € alle talousarvion. Mutta tästä huolimatta toimintakate jäi positiiviseksi muun toiminnan tehokkaalla järjestämisellä.

 

Teatterin toimintakatteen toteutuma oli 100.6 % ja musiikkikeskuksen 99,7 %. Teatterin pieni toimintakatteen ylitys (n. -30 000 €) johtui siitä, että pääsylipputulotavoite ei toteutunut. Vuonna 2017 jouduttiin perumaan useita esityksiä sairaustapausten johdosta (Minna-näyttämöllä 7 esitystä ja Maria-näyttämöllä 3 esitystä).

 

Investointien toteutuminen:

 

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli -485 000 € ja toteutuma on -423 502 € (87,3 %). Alitus koostuu Jynkän kirjaston kalustamiseen varastusta määrärahasta. Osa kirjaston kalustamisesta toteutettiin kasvun ja oppimisen palvelualueen Jynkän koulun kalustamiseen varatulla kalustomäärärahalla.

 

Taidemuseon taidehankintojen määräraha oli -50 000 € ja toteutuma oli lähes talousarvion mukainen -49 955 €. Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli -2 056 230 €, toteutuma 110 % eli n. 180 000 € yli talousarvion. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttivat mm. investointikustannusten ennustettavuuden haasteet sekä ennakoitua laajemmat työt.

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

 

Liitteet

10

1410/2018 Tilinpäätös 2017

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Aija Jaatinen poistui kokouksesta klo 17.12 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa