Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

8 §

24.1.2018

 

§ 48

Asianro 9133/00.01.02.00/2017

 

 

Kaupunkisuunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2018 sekä kaavoituskatsaus 2018

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.1.2018 8 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2018 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi, se käsittää myös kaavoituskatsauksen 2018. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin internet -sivuilla.

 

Vuoden 2018 aikana kaavatyöt painottuvat kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

 

Strategisen maankäytön vuoden 2018 kaavoitusohjelma

 

Vuoden 2018 keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat Keskustan, Hepomäen, Itkonniemi - Vanhan aseman ja Vanuvuoren osayleiskaavat. Muut yleiskaavoitushankkeet käsittävät, Neulaniemen, Kelloniemen, Suovu - Palosen, Syvänniemen, Nilsiän keskustan, Kurkimäen, Petäjälammen sekä Kaupan yleiskaavat. Nämä kaikki edellä mainitut ovat meneillään olevia kaavoja. Uutena yleiskaavana käynnistyy Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaava.

 

Asemakaavoituksen vuoden 2018 työohjelma

 

Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Savilahden ja Lehtoniemen kerrostaloalueiden sekä useiden täydennysrakentamiskohteiden asemakaavatyöt keskustassa, Puijonlaaksossa, Linnanpellolla, Saarijärvellä ja Särkiniemessä. Pientalojen tonttitarjontatavoitteita toteutetaan käynnistämällä ns. 3. vaihe Hiltulanlahdessa.

 

Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään mm. Savilahden, Musiikkikeskuksen ympäristön, Matkuksen, Pienen Neulamäen ja Tahkon asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa ja Tahkolla.

 

Vanhentuneiden asemakaavojen tarkistaminen jatkuu mm. Karttulassa ja Puijon urheilulaaksossa.

 

Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä.

 

Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2018 suunnitteluohjelma

 

Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava suunnittelutyön lisäksi myös selvitysten edellyttämät resurssit. Vuonna 2018 resursseja tulee viemään mm. meluun ja pysäköintiin liittyvät strategiset selvitykset. Selvitykset koskevat mm. aluevarauksia ja liikennemelua, kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja liikennejärjestelmää. Lisäksi uutena suunnittelualana vuoden 2018 alusta lukien on tullut hulevesisuunnittelu, jota tehdään koko kaupungin kattavasta kehittämissuunnittelutasosta, yleis- ja asemakaavatason suunnittelun kautta aina katujen kadun rakennussuunnittelutasolle.

 

Kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa myös investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin.

 

Asuntotuotantoa palvelevien Hiltulanlahden Vaittilan uudisrakennusalueiden lisäksi useiden täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Strategisesti tärkeä Savilahtiprojekti on täydessä vauhdissa Salli-hankkeen myötä. Mölymäen katuja suunnitellaan ja Leväsentien peruskorjaussuunnittelua aloitetaan.

 

Yleissuunnitelmat laaditaan liikennevalo-ohjauksesta ja kadunvarsimainonnasta, pyöräilystä ja kävelystä laaditaan kehittämissuunnitelma.

 

Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus kuten mm. Jännevirran alueen viemäröintihankkeen edistäminen.

 

Viher- ja virkistyssuunnittelun vuoden 2018 suunnitteluohjelma

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelutiimi toimii asiantuntijana yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvien viher- ja virkistysalueiden ja kaupunkiympäristön rakentamisen kustannus-, toimivuus sekä aluevarausselvityksissä. Lisäksi suunnittelutiimi vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen sekä satama-alueiden ja verkostojen suunnittelusta. Suunnittelutiimin ohjelma on yhdistetty kunnallisteknisen suunnittelun suunnitteluohjelmaan.

 

Merkittävimpiä viher- ja virkistysaluesuunnittelun kohteita vuonna 2018 ovat mm. Puijon urheilulaakson alueen suunnitelmat, Maljalahden alueen suunnitelmat, Snellmanin puiston suunnitelmat, Lippumäen alueen suunnitelmat, Lehtoniemen Kuikkalammen alueen suunnitelmat sekä Petosenpuiston suunnittelu.

 

Lisäksi laaditaan viherpalveluohjelma kaupungin venepaikoille. Ohjelman tavoitteena on laatia pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla taataan riittävä palvelutaso ja määritetään kriteerit eri venepaikkatyypeille.

Ohjelmalla saavutetaan myös tietämys investointitarpeesta ja aikataulusta. Satama- ja venepaikkaohjelma laaditaan tarkastelujaksolle 2019–2028.

 

 

Vaikutusten arviointi            Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään monien kaavahankkeiden yhteydessä, joten ohjelma on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                         Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta.

 

Lautakunta esittää kaavoitusohjelmat ja kaavoituskatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi.

 

 

Liitteet

 

9133/2017 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2018

 

 

9133/2017 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2018

 

 

9133/2017 Kaavoituskatsaus 2018

 

 

9133/2017 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2018

 

 

9133/2017 Yleiskaavoitusohjelma 2018

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Juha Romppanen

puh. +358 44 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen         

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Liitteet

1

9133/2017 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2018

 

2

9133/2017 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2018

 

3

9133/2017 Kaavoituskatsaus 2018

 

4

9133/2017 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2018

 

5

9133/2017 Yleiskaavoitusohjelma 2018

 

 

 

                                                      Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelee asiaa kokouksessa.

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaavoitusohjelmat ja kaavoituskatsauksen ja

2. merkitsee tiedoksi muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat.

 

Päätös                                          Merkittiin, että kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen, asemakaavapäällikkö Anne Siltavuori ja yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Romppanen, Siltavuori ja Laurinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa