Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8809/2017 Aloite

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

10 §

23.1.2018

 

§ 53

Asianro 8809/02.05.00.00/2017

 

 

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamiseksi vuonna 2018

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 23.1.2018 10 §

 

Terveysjohtaja Jari Saarinen
Terveyspalveluiden tukipalvelut

 

Valtuutettu Marjaana Mikkonen ja seitsemän muuta valtuutettua valtuustoaloitteessaan tuovat esille, että terveyskeskusmaksut tulisi poistaa. 

                                                     

Heidän perusteluissa oikeus terveyteen on turvattu Suomen perustuslaissa 19 §:ssä. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, joten perustuslaki velvoite koskee niitä suoraan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kuilu hyvin- ja pahoinvoinnin välillä on lisääntynyt Suomessa, vaikka keskimäärin voimme aiempaa paremmin. Yksi keino puuttua terveys- ja hyvinvointieroihin on mahdollistaa kaikkien oikea-aikainen hoito.

 

Heidän mielestään terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde Kuopion kaupungille, sillä vuonna 2016 terveyskeskusmaksujen osuus oli 0,9 % ollen 1,304 miljoonaa euroa.

 

Valtuusto-aloitteen tekijöiden mielestä terveyskeskusmaksujen poistaminen on keino poistaa terveyseroja.  Terveyskeskusmaksut ja muut asiakasmaksut sekä lääkekustannusten omavastuut ovat kaikkein raskaimpia pienituloisille kansalaisille, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Ne muodostavat heidän mielestään todellisen esteen vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle. Valtuusto-aloitteen tekijät tuovat esille, että on kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä hoitoon hakeutuminen ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia. He tuovat myös esille KELAn tutkimusosaston tulkinnan, että ehkä rahoitusjärjestelmän tehokkain keino vähentää terveyteen liittyviä eroja ja eriarvoisuutta on pienentää pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palveluista ja lääkkeistä maksamia omavastuita, terveyskeskusmaksun poistaminen voisi olla hyvä alku.

 

Näiden perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että terveyskeskusmaksut poistettaisiin vuonna 2018.

 

Tausta

                                                     

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 3 §. Laki mahdollistaa enimmäismäärät kunakin vuonna, joita kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista asiakasmaksuina. Kuopion kaupungissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vahvistaa vuosittain perusturva- ja terveyslautakunta viimeksi loppuvuodesta 2017 vuodelle 2018.

 

Valtuustoaloitteessa terveyskeskusasiakasmaksuina on tarkoitettu vain lääkäri- ja hoitajavastaanotoista saatavia asiakasmaksuja (1.3 M€). Asiakasmaksuja peritään myös muista terveyskeskuksessa tuotetuista palveluista. Ohessa on vuoden 2016 toteutuneet ja 2017 ennustetut (4.1.2018) asiakasmaksut.

v.2016

v.2017 ennuste

Asiakasmaksut

Muut sos/terv.
maksut *

Asiakasmaksut

Muut sos/terv.
maksut *

 

 

 

 

Vastaanottoyksikkö (lääkäri- ja hoitajavastaanotto)

1 304 829

341 097

1 433 705

299 152

Akuuttivastaanotto

252 451

11 651

237 545

13 404

Suun terveydenhuoltoyksikkö

3 298 893

82 026

3 446 455

30 666

 

 

 

 

Terveydenhoito

51 340

8 076

41 177

5 400

Kuntoutus

0

69 550

0

92 572

 

 

 

 

 

 

Avoterveydenhuolto yhteensä

4 907 513

512 400

5 158 882

441 194

                                                     

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* mm.  todistus, peruuttamattomat ajat jne. muut asiakkailta perittävät

maksut)

 

Asiakasmaksut ovat merkittävä tulonlähde avoterveydenhuollon avainpalveluprosessiin. Toimintaa katetaan myös merkittävästi muutoin verovaroin. Vuoden 2016 toteutuneet toimintakulut olivat avoterveydenhuollossa 49.027.673 euroa, ja vastaanottoyksikössä (sisältäen koko terveydenhuollon röntgenkulut, mutta ei hoitotarvikekuluja) 22.214.482 euroa.  Asiakkailta perityt avoterveydenhuollon maksut olivat siis vuonna 2016 5.519.913 kattaen 11,1 % toimintamenoista ja puhtaasti vastaanottoyksikössä ne olivat 1.645.926 euroa kattaen sen toimintamenoista 7,4 %.

 

Mikäli terveyskeskusmaksuista luovuttaisiin, tulisi ne kattaa kaupungin muilla tuloilla tai kaikkien palvelualueiden supistetuilla palveluilla. Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen, niin kuin muillakin kuntatalouksilla.  Katson, että tässä taloudellisessa tilanteessa Kuopion kaupunki ei voi luopua kokonaan koko avoterveydenhuollon eikä myöskään vastaanottoyksikön asiakasmaksuista.

 

 

Vaikutusten arviointi           

 

 

Esitys                                         Terveysjohtaja Jari Saarinen:

 

                                                      Perusturva- ja terveyslautakunta antaa edellä olevan selvityksen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

8809-2017-1 Aloite 618026_1_1.pdf

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Keskustelun aikana jäsen Laura Meriluoto esitti, että terveyskeskusmaksujen, pois lukien suun terveydenhuollon yksikön maksut, poistamista 1.7.2018 alkaen.

 

Jäsen Laura Meriluodon esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

9

8809/2017 Aloite

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 

 

                                                      Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa