Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 1462/10.00.02.01/2018

 

 

Hiltulanlahden II-alueen tonttien hinnoittelu

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Hiltulanlahden II-alueen asemakaava n:o 781 on tullut lainvoimaiseksi 5.7.2016. Asemakaava-alueella sijaitsee kaupungin omistamia tontteja, jotka on asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY).

 

Asemakaava-alueen sijainti ja asemakaava ilmenevät oheisista kartoista.

 

                                                         

 

                                                         

 

Asemakaavassa kortteli 46 on osoitettu merkinnällä A (asuinrakennusten korttelialue) ja korttelit 57, 59, ja 61 merkinnällä ALY (asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue).

 

Kaava-alueen tontteja esitetään hinnoiteltavaksi niiden markkinointia sekä varaus- ja vuokrauspäätösten tekoa varten. Hinnoittelu koskee vapaara-hoitteiseen asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja.

 

Rakennusoikeuden hinnoittelun tueksi on hankittu ulkopuolinen arviokirja alueen rakennusoikeuksien markkina-arvon määrittämiseksi.

                            

Esitettävät hinnat ovat linjassa Hiltulanlahden I-alueen tonttihinnoittelun kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan päätösehdotus on positiivinen, koska tont-tien luovutuksella pyritään edistämään asemakaavan toteutumista ja kaupun-kirakenteen tiivistymistä. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien rakentaminen mm. edistää rakennusalan toimijoiden työlli-syyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Korttelin 46 tonttien 1 ja 2 hinta on 70 €/k-m².

2.        Korttelin 57 tontin 1, korttelin 59 tonttien 1, 2 ja 8 sekä korttelin 61 tontin 1 hinta on 60 €/k-m².

3.        Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

4.        Tontit luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta.

5.        Muutoin noudatetaan varauksen ja vuokrauksen yhteydessä kansliatoimenpitein tarkemmin määriteltäviä tavanomaisia asuinkerrostalojen varaus- ja vuokrausehtoja.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa