Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.03.2018/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 80

Asianro 2154/02.05.05/2018

 

 

Kuopion kaupungin omistamien osakeomistusten realisointi

 

 

Kuopion kaupunki omistaa Helsingin pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeita kirjanpitoarvoltaan noin 0,9 milj. euron arvosta. Näiden osakkeiden markkina-arvo on 2.3.2018 tilanteessa ollut 3,3 milj. euroa. Osinkotuotot kyseisistä osakkeista ovat noin 90.000 – 100.000 euroa vuodessa.

 

Osakemarkkinat olivat vahvassa kasvussa vuoden 2017 lopulla. Markkinoiden heilahtelut ovat vuoden 2018 puolella lisääntyneet, mutta kaupungin omistamien osakkeiden kurssikehitys on ollut pääosin positiivista. Markkinakehitystä seurataan jatkuvasti ja mikäli kehitys puoltaa myyntiä, voitaisiin osakkeet tai osa niistä realisoida.

 

Pörssiosakkeiden lisäksi kaupungin omistuksessa on kahden Alfred Berg sijoitusrahaston osakerahasto-osuuksia, jotka ovat tulleet Kuopion omistukseen Nilsiän kuntaliitoksen myötä. Kyseisten sijoitusrahasto-osuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on 7.2.2018 tilanteessa ollut noin 1,1 milj. euroa, kun niiden hankintahinta on ollut 0,84 milj. euroa.

 

Kuopion kaupungilla on myös omistuksessaan pörssissä noteeraamattomia Kojamo Oyj:n (ent. VVO Oy) osakkeita 1.600 kpl. Osakkeiden tasearvo on 13.455,03 euroa. Kojamo Oyj osakkeet eivät tällä hetkellä ole julkisesti noteerattuja, joten niille ei ole tarkkaa markkina-arvoa. Arvio tämän hetkisestä markkina-arvosta on noin 370.000 – 400.000 euroa.

 

Kojamo Oyj on ilmoittanut, että yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään 14.5.2018 alkaen. Siirryttäessä arvo-osuusjärjestelmään kirjataan kunkin osakkeenomistajan osakeomistus kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Yhtiön arvo-osuusjärjestelmään liittymisen järjestäjänä toimii Nordea Bank AB, Suomen sivuliike, joka suorittaa osakkeiden vaihtoon tarvittavat toimenpiteet. Kirjaukset arvo-osuustilille tehdään osakkeenomistajan Nordealle luovuttamien paperisten osakekirjojen luovuttamisen perusteella. Osakkeenomistajan tulee toimittaa ja luovuttaa paperiset osakekirjat 14. - 25.5.2018 Nordeaan konttoriin vaihdon tekemiseksi ja osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuustilille. Kaupankäynti Kojamo Oyj osakkeilla helpottuu, kun ne liitetään arvo-osuusjärjestelmään.

 

Kuopion kaupungilla on myös omistuksessaan pörssissä noteeraamattomia Osuuskunta KPY:n osakkeita 103.400 kpl. Osakkeiden tasearvo on 608 460,75 euroa. KPY:n osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja.

 

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 §:n kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, joten kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin asiassa.

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali ja ettei päätöksellä ole paikallisesti vaikutusta yrityksiin.

 

Kuopion kaupungin omistuksessa olevien pörssinoteerattujen osakkeiden, muiden osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvoista ja kehityksestä on laadittu selvitys, joka esitellään kokouksessa läsnä oleville.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää myydä kaupungin omistamia pörssinoteerattuja osakkeita kurssikehitys huomioiden ja samalla päättää:

-  valtuuttaa talousjohtajan tekemään päätökset, mihin kaupungin omistuksessa oleviin pörssinoteerattuihin osakkeisiin realisoinnit kohdistetaan ottaen huomioon kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen,
- valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin realisointien täytäntöön panemiseksi sekä allekirjoittamaan realisointitoimien edellyttämät asiakirjat kaupungin nimissä,
- velvoittaa talousjohtajan raportoimaan tehdyistä realisoinneista ja niiden tuloksista kaupunginhallitukselle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää myydä kaupungin omistamat Alfred Berg -sijoitusrahasto-osuudet kurssikehitys huomioiden ja samalla päättää:

•                         valtuuttaa talousjohtajan tekemään päätökset, milloin myynnit toteutetaan
•                         valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin realisointien täytäntöön panemiseksi sekä allekirjoittamaan realisointitoimien edellyttämät asiakirjat kaupungin nimissä
•                         velvoittaa talousjohtajan raportoimaan tehdyistä realisoinneista ja niiden tuloksista kaupunginhallitukselle

Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousjohtajan suorittamaan Kojamo Oyj:n osakekirjojen vaihdon arvo-osuusjärjestelmään Nordean konttorissa. Vaihto koskee kaupungin omistamia Sarjan A osakekirjoja: Litt E numero 23, 1.000 osaketta, Litt F nro 11, 500 osaketta ja Litt G nro 31, 100 osaketta. Lisäksi kaupunginhallitus päättää myydä kaupungin omistamat Kojamo Oyj:n osakkeet ja samalla päättää:

- valtuuttaa talousjohtajan tekemään päätökset, milloin myynnit toteutetaan
- valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin realisointien täytäntöön panemiseksi sekä allekirjoittamaan realisointitoimien edellyttämät asiakirjat kaupungin nimissä
- velvoittaa talousjohtajan raportoimaan tehdyistä realisoinneista ja niiden tuloksista kaupunginhallitukselle


Päätös                                          Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa