Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.03.2018/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 86

Asianro 2170/00.01.02.00/2018

 

 

Elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualueen sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2018

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

                                                     

                                                      Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen

                                                      Strategia ja kehittäminen

 

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ao. lautakunta hyväksyy. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle. Elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualueen osalta lautakuntana toimii kaupunginhallitus. Suunnitelman toteuttamisesta raportoidaan vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. 

 

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana riskienhallinnan, konsernivalvonnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi tulee palvelualueen laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa sekä kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Selonteko on suositeltavaa valmistella osana palvelualueen toimintakertomusta.

 

 

Esitys                                            Esitämme, että elinvoima- ja konsernipalvelun sisäisen valvonnan painopisteitä ovat vuonna 2018:

                            

1.       Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset:

 

- Käydään läpi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit, rekisterit ja järjestelmät

- Toteutetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja sopimuksiin

- Huolehditaan henkilöstön osaamisesta tietosuoja-asetuksen mukaisessa toiminnassa riittävällä kouluttamisella.

 

 

2.       Henkilöriskit

 

Elinvoima- ja konsernipalveluista on eläköitymässä useita henkilöitä lähivuosien aikana. Toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi on kriittistä, että henkilöstön osaamistasosta pystytään huolehtimaan ja että toimintojen järjestämiseen saadaan varattua riittävät henkilöresurssit (tehtävänkuvia muuttamalla ja tarvittavilla rekrytoinneilla).  

 

 

3.      Maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen ja riskien hallinta

 

Osallistutaan aktiivisesti uudistuksen valmisteluun. Kartoitetaan uudistuksen vaikutuksia jäljelle jäävään kaupunkiorganisaatioon ja ryhdytään valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä mm. kaupungin rahoitusaseman turvaamiseksi myös jatkossa.

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan ja strategiajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa