Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.04.2018/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 77

Asianro 965/10.00.02.01/2018

 

 

Tontin vuokraamiseen tähtäävä aluevaraus kiinteistöstä 297-407-2-22 / Savon koulutuskuntayhtymä

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä ”hakija”) on lähestynyt Kuopion kaupunkia hakemuksella, jossa pyydetään kaupunkia varaamaan hakijalle n. 2,4 hehtaarin suuruinen alue Savilahden alueelta. Hakija pyytää aluetta vuokralle 50 vuodeksi ja esittää lisäksi, että hakijalla olisi mahdollisuus myöhemmin ostaa tontti omakseen. Hakemuksen kohteena oleva maa-alue kuuluu tällä hetkellä kiinteistöön 297-407-2-22. Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään suunnitteluvarauksen tekemistä maa-alueeseen hakijalle. Hakemuksen tarkoittama maa-alue on esitetty oheisissa kartoissa. Alueen luovuttamista koskeva sopimus valmistellaan erikseen päätettäväksi sitten, kun alueen asemakaava on valmis.

 

                                                         

                                                         

 

Hakemuksen mukaan alueelle on alustavan arvion mukaan tarkoitus rakentaa noin 30 000 k-m²:n suuruinen oppilaitosrakennuksista koostuva rakennusmassa vuoteen 2024 mennessä. Hakemuksen mukaan hankkeen toteutukseen tarvittavan maa-alueen pinta-ala tarkentuu varsinaisen suunnittelun käynnistyessä. Alueelle tulevien uudisrakennusten rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 aikana.

 

Hakijan nykyiset oppilaitosrakennukset sijaitsevat Presidentinkadulla, jossa sijaitseva hakijan oppilaitostontti on asemakaavoitettu pääasiassa asuinkäyttöön. Opetustoiminnot siirtyvät sieltä Savilahteen. Kaupunki on käynnistänyt asemakaavan laatimisen ns. vanhan varikon itäosaan, jonne uudet oppilaitosrakennukset on tarkoitus rakentaa. Alueen asemakaavoituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa oppilaitosten siirtyminen ja keskittäminen Savilahden alueelle. Hakemuksen kohteena olevan maa-alueen varaaminen Savon koulutuskuntayhtymälle tukisi näin ollen asemakaavatyön tavoitteiden toteutumista sekä Kuopion kaupungin kestävän kasvun strategiaa.  

 

Suunnitteluvarausta esitetään tehtäväksi siten, että varaus on voimassa yhden vuoden ajan asemakaavan voimaantulosta. Alueen varaamisesta ei peritä varausmaksua.  Alueen rajaus voi suunnittelussa muuttua.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset arvioidaan asemakaavatyön yhteydessä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle edellä valmistelutekstissä olevan kartan mukaista kiinteistöön 297-407-2-22 kuuluvaa noin 2,4 hehtaarin suuruisen alueen varaamista Savon koulutuskuntayhtymälle oppilaitosrakennusten suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

1.        Varausmaksua ei peritä.

2.        Varaus on voimassa yhden vuoden asemakaavan voimaantulosta.

3.        Aluerajaus voi asemakaavan valmistelun yhteydessä muuttua.

4.        Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan mitään suunnittelukustannuksia varauksen saajalle, mikäli asemakaavan muutos ei tule voimaan tai hanke muutoin raukeaa. 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa