Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.04.2018/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 79

Asianro 2696/02.05.01.00/2018

 

 

Talkoorahan myöntäminen aittarakennuksen siirtoon ja kunnostukseen / Sotkan Helmi ry

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Sotkan Helmi ry on Kuopiossa sijaitsevan Sotkanniemen alueen kyläyhdistys. Yhdistys tuo alueen asukkaat yhteen, kehittää asuinaluetta ja järjestää jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa. Sotkan Helmi ry on rakentanut ja ylläpitää Sotkan Helmen virkistysaluetta, jossa on uimaranta, pelikenttä, laavu sekä veneenlaskupaikka ja laituri. Yhdistys on järjestänyt alueelle myös käymälän ja jätepisteen.

 

Talkoorahahanke                       Sotkan Helmi ry hakee vuodelle 2018 talkoorahaa 10 500 euroa talkoilla rakentamansa Sotkanniemen virkistysalueen (kiinteistö 432-1-22) kehittämiseen. Sotkan Helmi ry on myös aiempina vuosina rakentanut Sotkanniemen virkistysaluetta Kuopion kaupungin talkoorahan avustuksella. Sotkanniemen virkistysalueen kiinteistön omistaa Kuopion kaupunki.

 

Yhdistykselle myönnettiin viime vuonna talkoorahaa (päätös 4016/2017) 12 480 euroa käyttämättömänä ja huonolla sijainnilla olevan perinteikkään aittarakennuksen siirtämiseen ja sen rakenteiden kunnostamiseen. Siirrettävän aittarakennuksen hirsirunko on kunnossa ja se on tarkoitus siirtää tontilla olevan toisen aittarakennuksen viereen, jolloin rakennukset palvelisivat toisiaan ja ne saataisiin uudelleen käyttöön. Kunnostuksen ja siirron lisäksi alueen toinen aittarakennus tarvitsee maalausta. Vuoden 2017 aikana yhdistys käytti myönnetystä talkooavustuksesta 4 840,61 euroa maanrakennustöihin ja pohjan rakennustarvikkeisiin, mutta työt jäivät kesken. Tekemättä jääneiden töiden syyksi yhdistys esitti rakennusluvan myöntämisen venyminen kesäkuulle asti eikä töitä päästy aloittamaan suunnitellusti heti keväällä sekä syksyllä lumi ja pakkanen saapuivat haittaamaan valutöitä. Asiasta on keskusteltu ja kirjattu katselmuspöytäkirjaan talkoorahan hakijan ja valvojan yhteisesti 15.12.2017 pidetyssä loppukatselmuksessa.

 

Tänä vuonna yhdistyksen on tarkoituksena tehdä tekemättä jääneet työt alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti valmiiksi. Talkoorahan hakija on aikatauluttanut hankkeen siten, että valutyöt tehdään toukokuussa, aitan siirto kesällä sekä kattorakenteiden kunnostaminen ja muut työt alkusyksyn aikana.

 

Talkoorahanhakija on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä kustannusarvion. Talkoohankkeen kustannusarvio koostuu konekustannuksista, maa-aineksista, rakennusmateriaaleista ja -tarvikkeista sekä sähkötarkastuksesta ja Savon Voiman mittaroinnista. Kokonaiskustannusarvio on yhteensä 10 500 euroa. Talkoorahat käytetään talkoorahahakemuksen kustannusarvion mukaisiin konetöihin, tarvikkeisiin ja materiaaleihin. Kaikki muu työ tehdään talkoorahanhakijan sekä jäsenten toimesta talkootyönä.

 

Aitan siirrolle on maanomistajan lupa ja voimassa oleva rakennuslupa.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Talkoorahan hakijan esittämät syyt hankkeen viivästymiselle ja kesken jäämiselle ovat perusteltuja. Talkoorahaa voidaan myöntää viime vuonna aloitetun talkoohankkeen tekemättä jääneiden töiden valmiiksi saattamiseksi vuoden 2017 talkoorahapäätöksessä myönnetyn rahamäärän ja jo käytetyn talkoorahan erotuksen verran.

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista talkoorahan hakija selvittää mahdolliset tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että tarvittavat talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti hoito- ja kunnossapitovastuut säilyvät talkoorahanhakijalla. Talkoohankkeessa tehtävät työt eivät saa olla päällekkäisiä aikaisempien töiden kanssa, vaan jatkavat hanketta sen valmiiksi saattamiseksi. Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti henkilön palkkaamista ei voida korvata talkoorahalla, joten sähköistykseen liittyvä mittarointityö ei täytä talkoorahakelpoisuutta. Myöskään lupa- tai tarkastusmaksut eivät ole talkoorahakelpoisia.

 

Vaikutusten arviointi                Sotkanniemen virkistysalueen aittarakennuksen siirto ja kunnostukset ovat yleishyödyllinen talkoohanke. Kunnostuksella ja aittarakennuksen siirtämisellä saadaan rakennukset jälleen käyttöön. Aittarakennukset mahdollistavat myös alueelle kokoontumispaikan Sotkan Helmi ry:n jäsenille, kylän asukkaille ja vierailijoille muun virkistysalueen ohessa. Sotkanniemen virkistysalueen palvelutaso on perusteltua säilyttää hyvänä ja yhdistyksen suunnittelema talkoohanke kehittää virkistysaluetta entisestään. Virkistysalue on merkitty mm. Pohjois-Savon retkeilykarttojen taukopaikkoihin ja aluetta käyttävät veneilijät, melojat ja retkeilijät.

 

 

Esitys                                              Esitän, että myönnetään talkoorahaa 7 639,39 euroa Sotkanniemen aittarakennuksen siirron ja kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

 

Liitteet

1

2696/2018 Talkoorahahakemus

 

2

2696/2018 Kustannusarvio

 

3

2696/2018 Rakennuslupa

 

4

269672018 Loppukatselmuspöytäkirja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa