Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.04.2018/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 112

Asianro 8685/03.06.02/2017

 

 

Korvausvaatimus / oikaisuvaatimus

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                      Lakimies on 28.11.2017 §:ssä 36 tehdyllä päätöksellä hylännyt hakijan korvausvaatimuksen. Hakija oli vaatinut, että kaupunki korvaisi Karttulan palveluoppaissa hakijan toiminimellä harjoittamaa yritystoimintaa (Y-tunnus 1635882-4) koskevien virheellisten tietojen aiheuttamana vahinkona ja sen myötä yritystoiminnan tulojen vähentymisenä vuosilta 2011-2017 yhteensä 14 400,00 euroa hakemuksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla.

 

Lakimiehen päätöksen mukaan kaupungin teettämät palveluoppaat on laadittu kahden eri rekisterin tietojen perusteella. Yrittäjiä on lisäksi ennen oppaiden julkaisemista pyydetty tarkistamaan omat tietonsa. Kaupunki on näin ollen voinut luottaa palveluoppaassa julkaistavien tietojen oikeellisuuteen. Hakemuksessa kerrottu vahinko ei ole aiheutunut kaupungin virheelliseen toimintaan tai tuottamukseen perustuen vaan yrittäjän omiin virheisiin (rekisteritietojen virheellisyys) ja yrittäjän passiivisuuteen ja laiminlyönteihin liittyen.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on oikaisuvaatimuksessa uudistanut tekemänsä korvaushakemuksen ja vaatinut, että lakimiehen tekemä päätös kumottaisiin ja tehty vahingonkorvaushakemus hyväksyttäisiin.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään.

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että kaupunki ei vastaa yrittäjien yritystoiminnan toteuttamisesta tai markkinoinnista tai yrityksen rekisteritietojen tai muiden tietojen oikeellisuudesta tai mahdollisten virheellisten tietojen korjaamisesta vaan asia kuuluu yrittäjälle.

 

Kaupunki on voinut asiakkaita tiedottaakseen teettää ns. Karttulan palveluoppaat vuosina 2014 ja 2017 siten, että oppaissa on käytetty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteisessä rekisteripalvelussa olevia julkisia tietoja ns. YTJ-tietoja. Kaupunki on ennen oppaiden julkaisemista lähettänyt yrittäjille kirjeen, jossa heitä on pyydetty tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan omat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Kaupunki on voinut laatia Karttulan palveluoppaat julkisiin tietoihin perustuen ja luottaa mainittujen tietojen oikeellisuuteen. Koska kaupunki on vielä ennen oppaiden julkaisemista varannut yrittäjille tilaisuuden omat tiedot ja oikaista mahdolliset virheelliset, palveluoppaiden laadinnassa ei ole tapahtunut kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

 

Mahdollinen palveluoppaassa ollut virhe on syy-yhteydessä yrittäjän vastuulla olevien julkisten rekisteritietojen virheeseen ja yrittäjän omiin laiminlyönteihin (omien tietojen oikeellisuuden tarkistaminen ja mahdollisten virheellisten tietojen korjaamisesta huolehtiminen). Näin ollen hakemuksessa kerrottu mahdollinen taloudellinen vahinko, joka ei ole syy-yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, ei ole aiheutunut kaupungin virheeseen tai virheelliseen menettelyyn tai laiminlyöntiin perustuen vaan yrittäjän vastuulla olevien rekisteritietojen virheeseen ja yrittäjän omiin laiminlyönteihin liittyen.

 

Asiassa ei ole myöskään esitetty luotettavaa selvitystä aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta tai sitä, että taloudellisen vahingon korvaamiselle olisi olemassa vahingonkorvauslain edellyttämiä erityisen painavia syitä.

 

Edellä lausuttuun perustuen tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä ja lakimiehen tekemä päätös tulee pysyttää voimassa.

 

Sovellettavat säännökset

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 § ja 5 luku 1 §

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että tehty oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen tekemä päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

4

8685/2017 Oikaisupyyntö

 

5

8685/2017 Lakimiehen päätöspöytäkirja 28.11.2017

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa