Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 132

Asianro 3347/02.05.06/2018

 

 

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

 

 

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat on Kuopion kaupungin täysin omistama osakeyhtiö. Yhtiö ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia.

 

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on kääntynyt Kuopion kaupungin puoleen hakien 80 prosentin omavelkaista takausta 17.000.000 euron lainalle, jolla rahoitetaan Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotikiinteistö. Laina-aika on 25 vuotta rakentamisen jälkeen ja laina on kilpailutettu yhteistyössä Kuopion kaupungin talous- ja omistajaohjausyksikön kanssa.

 

Kiinteistö Oy Koulutilojen vastuiden vakuudeksi kaupungin antamia takauksia on 31.12.2017 tilanteessa ollut voimassa yhteensä noin 57,9 M€. Kiinteistö Oy Koulutilojen taseen loppusumma 31.12.2017 tilinpäätöksen mukaan oli noin 59 M€.

 

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takausta ei myöskään saa myöntää, mikäli siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Edelleen samaisen säädöksen mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

 

Taattava rahoitus on määrältään pieni verrattuna kaupungin vuosittaisiin menoihin ja investointeihin. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisiin toimintamenoihin suhteutettuna sen määrä on vain noin 2 % toimintamenoista. Takauksen myöntämisen jälkeen kaupungin takausvastuiden määrä yhtiön velvoitteista on 9,5 % kaupungin vuoden 2017 toimintamenoihin suhteutettuna. Esitettävään takaukseen liittyvän vastuun toteutuminen täysimääräisenäkään ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat vuokraa omistamiaan rakennuksia Kuopion kaupungille, joten yhtiön tulot ovat kaupungilta lähtöisin. Vaikka takauksen kohteena olevan lainan määrän vähäisyys huomioiden sille ei ole tarkoituksenmukaista myöskään edellyttää vastavakuuksia Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloilta, takaukseen ei voida katsoa sisältyvän kuntalain tarkoittamaa merkittävää taloudellista riskiä.

 

Kuntalain 129 §:n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin.

 

Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat ei ole valtiontukisäännösten tarkoittamalla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa.

 

Lainan lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan korkotason mukaan.

     

                                                     

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille seuraavin ehdoin: 

 

-                     80%:n omavelkainen takaus annetaan pääomaltaan enintään 17.000.000 euron suuruisen, Hiltulanlahden koulua ja päiväkotia koskevan rakennushankkeen edellyttämän lainan ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi

 

-                    takauksen kohteena olevan velan laina-aika on enintään 25 vuotta rahoituksen viimeisen erän nostamisesta lukien

 

-                    kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään takauksen lopullisesta myöntämisestä, sen tarkemmista takausehdoista sekä vahvistamaan takauksesta perittävän takausprovision, joka määräytyy kaupungin takaaman lainan ja yrityksen omien vakuuksien mukaisen lainan korkomarginaalien erotuksena. Tällöin lainan korko määräytyy täysin markkinaehtoisesti eikä se sisällä laskennalista valtiontukea.

 

Liitteet

8

3347/2018 Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen kirje 29.3.2018

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle va. talousjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa