Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2018/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 38

Asianro 7027/10.03.02.02/2017

 

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, luonnossuunnitelmien hyväksyminen

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion museon tilatarveselvityksen kokouksessaan 8.4.2014 § 43 sekä Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen 16.2.2016 § 16 (2338/2014). Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen kokouksessaan 29.2.2016 § 67 (7/2016).

 

                                                          Museon muutos- ja laajennussuunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 20.9. – 16.12.2016. Arkkitehtuurikilpailu tuotti ehdotussuunnitelmat hankkeen kaavamuutoksen ja toteutussuunnittelun pohjaksi. Kilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n ehdotus HILA.

 

                                                          Rakennushistoriallisesti arvokkaan Kuopion museorakennuksen teknisesti kattavan peruskorjauksen lisäksi rakennusta laajennetaan siten, että kokonaisuuteen saadaan museotoimintaa palvelevat, helposti muunneltavat, monikäyttöiset, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat. Museo yhdistetään laajennusosalla samalla tontilla sijaitsevaan kaupunginkirjastoon.

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus -hankkeen suunnitteluvaiheessa on perustettu suunnitteluryhmä. Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 11.12.2017 Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi (§ 217) sekä rakennesuunnittelijaksi Wise Group Oy:n ja LVIAJ- ja sähkösuunnittelijaksi Granlund Kuopio Oy:n (§ 218). Tilaaja, käyttäjän edustajat, rakennuttajakonsultti ja suunnitteluryhmä ohjaavat yhteistyössä suunnittelua. Hankkeessa käytetään tietomallipohjaista toimintatapaa.

 

Toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2018 alussa. Suunnittelussa on selvitetty tilaratkaisuja käyttäjän kanssa hankesuunnitelman määrittämässä laajuudessa. Pohjana ratkaisulle on ollut arkkitehtuurikilpailun voittanut työ. Talotekniikan ratkaisuvaihtoehtoja on selvitetty ja niiden vaikutukset esim. tilaratkaisuihin on huomioitu toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Vanhan ja uuden rakennuksen liitoskohtien toteutusta on selvitetty, tavoitteena että tilaratkaisut saadaan toteutettua kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

 

Palveluntuottajan valinta (urakoitsijavalinta) on toteutettu tässä ns. hybridiallianssimallilla toteutettavassa hankkeessa toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy. Palveluntuottajavalinnan ajankohta on mahdollistanut tuotannon näkökulman ottamisen mukaan jo ennen rakentamisen aloittamista. Tämä on auttanut jo tähän mennessä välttämään niitä riskejä, jotka hankkeessa voivat realisoitua, esimerkkinä perustusten tuennan suunnitteluratkaisut mm. kustannusten ja riskien osalta.               

                                                          Suunnitteluryhmä on työstänyt ehdotusta rakennuksen sijoittumisesta tontille, rakennuksen liittymisestä ympäristöön sekä toiminnallista yleisratkaisua.

                                                          Luonnospiirustusten sisältöä esitellään kokouksessa.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Kuopio museon peruskorjauksen ja laajennuksen luonnossuunnitelmat pohjaksi jatkosuunnittelulle.

 

Viiteaineisto

1

7027/2017 Pohjapiirustus luonnos 1 kerros

 

2

7027/2017 Pohjapiirustusluonnos  kellari

 

3

7027/2017 Vesikattopiirustus luonnos

 

4

7027/2017 Pohjapiirustus luonnos 3 kerros

 

5

7027/2017 Pohjapiirustus luonnos 2 kerros

 

                                                          Valmistelija                                                           

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Marko Väätäinen poistui kokouksesta klo 16.56 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa