Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2018/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3935/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 41

Asianro 3935/10.00.02.02/2018

 

 

Tontinhaltijan suostumusten myöntämisen periaatteet anniskelulupien hakemiseen liikunta-alueilla

 

 

Palvelupäällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

                                                          Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018. Uuden lain myötä erityisesti alkoholijuomien anniskelua koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä puretaan. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 18.12.2012 § 99 tontinhaltijan suostumusten myöntämisen periaatteet anniskelulupien hakemiseen liikunta-. virkistys- ja ulkoilupaikoilla. Päätöksen keskeisimmät asiat olivat:

 

1.       Lasten tapahtumiin tontinhaltijan suostumusta ei myönnetä.

2.       Muihin tapahtumiin lähtökohtana on mahdollisimman

mietojen alkoholijuomien anniskelu, käymisteitse

valmistettujen enintään 4,7 % (C-lupa), kuitenkin suostumus

enintään mietojen alle 22 % alkoholijuomien (B-lupa)

anniskeluun.

3.    Suljettuihin tilaisuuksiin ja tapahtumien erityisesti valvottuihin tiloihin voidaan harkitusti myöntää tontinhaltijan suostumus A-anniskelulupien hakemista varten. Tällaisia tilaisuuksia ja tiloja voivat olla yleisöltä suljetut tilaisuudet tai eri tapahtumien tilat, joihin yleisön pääsy on rajoitettu tai erityisesti valvottu.

4.    Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta suosittelee tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä päihteettöminä.

5.    Tontinhaltijasuostumukset myönnetään viranhaltijapäätöksinä johto- ja toimintasääntöjen mukaisesti.

 

Uuden alkoholilain myötä anniskelulupien jakamisesta A-, B- ja C-lupiin luovuttiin 1.3.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin myönnetyllä luvalla, joka on myönnetty korkeintaan 22 % alkoholijuomien myyntiin tai ainoastaan käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % alkoholijuomien anniskeluun (ns. B- ja C-luvat) anniskeluoikeus muuttui automaattisesti 1.3.2018 kattamaan kaikkien alkoholijuomien anniskelun.

 

Tilaisuuksia ja tapahtumia varten voidaan hakea määräaikaista anniskelulupaa. Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi alueen omistajan tai haltijan toimesta.

 

Tapahtuma-, kokous- ja juhlatila ja vastaava alue voidaan tilan tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta hyväksyä anniskelualueeksi. Tällaisella hyväksytyllä anniskelualueella voi anniskelutoimintaa harjoittaa sellainen toimija, jolla on aikaisemmin myönnetty anniskelulupa. Anniskelusta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Jos anniskelu liittyy matkailupalveluun, luvanhaltijan anniskelutilaisuudet saadaan ilmoittaa suunniteltujen reittien tarkkuudella enintään vuodeksi kerrallaan.

Anniskelulupa voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole anniskelupaikkaa, jos anniskelua on tarkoitus harjoittaa ilmoituksella hyväksytyllä anniskelualueella järjestettävissä tilaisuuksissa tai anniskeltaessa matkailupalvelujen yhteydessä suljetuille retkelle osallistuville seurueille.

 

Mikäli Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden hallitsemien tilojen ja alueiden osalta lähdettäisiin hakemaan tiloja sekä alueita anniskelualueiksi, tulisi tästä kustannuksia jokaisesta paikasta erikseen n. 420€. Tällöin liikuntapaikkapalvelut saisivat käyttöönsä jokaisesta anniskelualueesta anniskelunumeron, jonka perusteella anniskelua harjoittava toimija ilmoittaisi lupaviranomaiselle aloittavansa anniskelun anniskelualueella.

 

Alueiden ja tilojen hakemiseksi anniskelualueiksi, tulisi jokaiselle tilalle ja alueelle tehdä erilliset hakemukset lupaviranomaiselle. Lisäksi anniskelualueille tulisi tehdä erilliset valvontasuunnitelmat. Näiden toimenpiteiden suorittaminen vaatisi lisäkoulutusta ja vastuiden lisääntymistä.

 

Toinen vaihtoehto on jatkaa nykyistä tontinhaltijan suostumus menetelmää. Tällöin alueen omistaja tai haltija voi edelleenkin määritellä omistamiensa ja hallitsemiensa tilojen anniskeluoikeutta. Käytännössä tällöin voi määritellä lupaan oikeuttavien alkoholipitoisuuksien enimmäisrajat sekä määritellä tapahtumat missä alkoholia voi tarjoilla.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että jatkossa anniskeluoikeutta liikuntapaikkapalveluiden hallitsemissa tiloissa haetaan tontinhaltijan suostumuksen kautta. Lisäksi esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa tontinhaltijan suostumusten myöntämisen periaatteet anniskelulupien hakemiseen liikuntapaikkapalveluiden hallitsemissa tiloissa seuraavasti:

 

                                                          1.  Lasten tapahtumiin tontinhaltijan suostumusta ei myönnetä.

2. Muihin tapahtumiin lähtökohtana on alkoholilainsäädäntö. 

3. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta suosittelee tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä päihteettöminä.

4. Tontinhaltijasuostumukset myönnetään viranhaltijapäätöksinä johto- ja toimintasääntöjen mukaisesti.

5. Tontinhaltijansuostumuksista peritään hinnaston mukainen maksu.

 

Liitteet

2

3935/2018 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.


 

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kirsti Turunen poistui kokouksesta klo 17.38 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa