Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 119

Asianro 1312/10.03.01.02/2017

 

 

Hakemus maksusta vapauttamiseksi / kadun keskitettyä kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat laskut

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

                                                         

Valitus

                                                         

Asunto Oy Kuopion Metropol (os. Haapaniemenkatu 11) on pyytänyt kaupunkia hyvittämään yhtiön maksamat kadun keskitettyä kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat laskut vuosilta 2014 - 2017. Yhtiön mukaan laskut ovat aiheettomia, koska keskustan remontin ja siihen liittyvien katumuutosten jälkeen kaupunki ei ole tehnyt kadunpitopäätöstä.

 

Oikeudellista arviointia ja johtopäätös

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 14 b §:n mukaan kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 86 §:n 1 momentin mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

 

MRL 86 §:n 3 momentin mukaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

 

MRL 86 §:n 4 momentin mukaan kunta voi tehdä päätöksen kadunpidon lopettamisesta, jos toteutunut maankäyttö ei enää edellytä kadunpitoa.   

 

Haapaniemenkatu välillä Asemakatu - Kuopiolahdenkatu on luovutettu yleiseen käyttöön vuonna 1932. 

                                                                                      

Yhtiö on viitannut hakemuksessaan keskustan remonttiin, jolla ilmeisesti tarkoitetaan kauppatorin pysäköintilaitoksen laajentamista ja kävelykeskustan toteuttamista vuosien 2010 - 2014 aikana. Selvityksen mukaan rakentamistöiden aikana yhtiön kohdalla olevalla katuosuudella on ollut kulkurajoituksia. Sen sijaan kadunpitovelvollisuus ei ole kadulla tehtyjen muutostöiden aikana lakannut, eikä muutostöiden johdosta tehdä muutoinkaan uutta kadunpitopäätöstä. Kaupunki ei ole myöskään tehnyt päätös kadunpidon lopettamisesta Haapaniemenkadun osalta. Yhtiön hakemus maksusta vapauttamiseksi on siten perusteeton. 

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakemus hylätään edellä mainituilla perusteilla.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa